Kategoriarkiv: Generalforsamling

Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug
Torsdag den 30. marts 2017, kl. 19.30
på Mommark Marina.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Dagsorden

 1.        Velkomst – Valg af dirigent
 2.        Bestyrelsens beretning
 3.        Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
 4.        Behandling af indkomne forslag
 5.        Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen
 6.        Fra bestyrelsen er følgende på valg:
         Lars Lodberg Larsen, modtager    genvalg.
         Leif Petersen modtager genvalg                                             
 7.        Nye i bestyrelsen :                                 ??????                                                                                                                    ??????

             Laugets fremtidige arbejde
6.          Eventuelt
7.          Dialog ved Politiker fra Sønderborg Kommune Anders Brandt, indlæg 
             efterfølgende mulighed for spørgsmål

Afslutning med lettere traktement, øl/vand, kaffe/te
Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Fiskervej 37, mobil nr. 21745332 eller sekretær Lars Lodberg Larsen, Fiskervej 14B, mail: lars_lodberg_larsen@hotmail.com i hænde senest den 16. marts 2017.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Referat Generalforsamling Mommark Landsbylaug 31/3-2016

Velkomst
Palle Heinrich valgt til ordstyrer
Formandens beretning
April – Hold Naturen Ren-dag og 20-25 personer var mødt op til en god dag.
August – anlæggelse af cykelsti fra Sarupvej til Tandslet. Indvielse d. 27 maj 2016
24 September – Borgermøde for ny udviklingsplan. Ca. 40 deltagere.
4-8 November – 2 deltagere fra landsbylauget på landsbyhøjskole på Gråsten Landbrugsskole. Deltagerne fik en masse gode ideer og inspiration til laugets videre arbejde.
Herunder et borde og bænke-projekt
12 November – Besøg fra kommunen af Thomas Japp og Jens Chr. Mikkelsen i forbindelse med projekt natursti langs Fiskervej
Fremlæggelse af årsrapport
Godkendt uden nævneværdige anmærkninger
Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
Fra bestyrelsen er følgende på valg
Per Andersen og Jette Christensen – begge genvalgt!
Suppleant
Søren Rasmussen valgt.
Revisorer
HC og Palle Heinrich valgt
Laugets fremtidige arbejde
Borde og bænke-projekt
Natursti lang Fiskervej
Hold Naturen Ren-dag d. 10/4-16 kl. 10.00 ved Handels Højskolen
Afholde traveture/vandreture
Afholde sociale sammenkomster
Som eksempel nævnes ”Bier Um Vier” i Smøl
Yde bidrag til et bord for Mommarks borgere ved fest på havnen.
Eventuelt
Afholdelse af et loppemarked med formål at skabe aktivitet i området, samt skabe en indtægt til Landsbylauget
Ønske om kontakt til kommunen omkring reparationer af vejkanter på Fiskervej og generelt tilstanden af Dalmose.

Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 2. marts 2015, kl. 19.30

I cafeen hos Mommark Marina.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Dagsorden

1.    Velkomst – Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
4.    Behandling af indkomne forslag
5.    Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:    

– Lis Godbersen, modtager genvalg.
– H. C. Jørgensen, modtager genvalg
– Jens Chr. Jensen, modtager ikke genvalg.

6.    Valg af suppleant
7.    Laugets fremtidige arbejde
8.    Samarbejde med grundejerforeningerne for sommerhusene
9.    Eventuelt

Afslutning med sandwich, øl/vand, kaffe/te

Tilmelding til samt forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 16. februar 2015.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d.20/2/14

Der var 18 fremmødte borgere, samt bestyrelsen på 7 medlemmer

 1. Velkomst – Valg af dirigent

Per byder velkommen og Mike vælges som dirigent. Indkaldelsen er sendt rettidigt. 

 1. Bestyrelsens beretning

Per fremlægger beretningen – klik her …

Beretningen godkendes

 1. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

Hanne fremlægger

Årsrapport og budget godkendes (alle underskrifter er på)

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:        

 • Mike M. Uppdal, modtager ikke genvalg
 • Hanne Henningsen, modtager genvalg og vælges.
 • Per K. Andersen, modtager genvalg og vælges.
 • Jette L. S. Christensen, modtager genvalg og vælges.

Bestyrelsen foreslår H.C. Jørgensen – H. C. Jørgensen, modtager valg og vælges.

Bestyrelsen foreslår Laila P. Dalldorf – Laila P. Dalldorf, modtager valg og vælges.

 1.  Valg af 2 revisorer

Pia Kay – Modtager genvalg og bliver genvalgt

Søren Rasmussen – Modtager genvalg og bliver genvalgt

 1. Laugets fremtidige arbejde

Per fortæller – klik her …

 1. Eventuelt

En borger spørger, med hvilken begrundelse Lis Godbersen kan sidde i bestyrelsen: Svaret fra bestyrelsen er, at det er i overensstemmelse med vedtægterne, idet der står, at medlemmer kan godkendes grundet deres interesse for Mommark. Borgeren er ikke enig, og bestyrelsen foreslår at spørgsmålet forelægges en jurist.

Efterfølgende har bestyrelsen været i kontakt med Holger Lei, jurist ved Sønderborg kommune, der har givet følgende svar på ovenstående:

Ifølge dem (§ 4) er man medlem, hvis man har postadresse indenfor det afgrænsede område, der er omtalt i § 1 (“se kort“)  – Hvis ikke man er omfattet heraf er det bestyrelsen, der iflg. samme bestemmelse afgør, om man kan optages som medlem.
Hvis man er medlem, 1) enten postadresse, eller 2) er godkendt af bestyrelsen), har man adgang til generalforsamlingen og er blandt den kreds, der kan vælges til bestyrelsen og er dermed stemmeberettiget.

En borger spørger, hvor langt strækker Mommark Landsbylaug sig: Svaret bliver vist på et kort.

En borger spørger, om alle sommerhusejere ikke skal inviteres med: Svaret er, at vi prioriterer at servicere Mommark borgere og borgere tæt på Mommark, eksempelvis Tandselle.

En borger spørger omkring samarbejdet med Mommark Marina: Svaret er at det fungerer godt.

En borger giver bestyrelsen ros og der lyder klapsalver.

Per runder af ved, at sige en kæmpe stor tak til Mike for hans meget store arbejde i Mommark Landsbylaug. Derefter afslutning med pålægsbrød og kaffe

Sekretær  Jette Linaa Schou Christensen

Laugets fremtidige arbejde ved Per Andersen

Der arbejdes stadig på en cykelsti fra Mommark til Tandslet 2,3 km lang. Mommark Landsbylaug er blevet kontaktet af Landsbygruppen i Tandslet og Lysabild, da de gerne vil bakke op omkring projektet og gerne vil samarbejde med os. 

Vi arbejder på at etablere en natursti i sommerhus områderne.

Hold Naturen Ren Dag, den 27/4/14

Vi ønsker en reparation af Fiskervej, bedre vedligehold og vil kontakte borgmesteren og formanden for Teknisk forvaltning.

De forslag kom frem under Borgermødet 5/11/13 arbejdes der videre på, Landsbylauget arbejder 1 år endnu, så må vi se om vi kan eller vil køre videre, for vi mangler opbakning fra borgerne.

Bestyrelsens beretning ved Per Andersen

Per fortæller lidt om arrangementer der har været i årets løb:

20/4/13 Hold Naturen Ren, 26 fremmødte og der blev budt på pølser og drikkevarer.

5/11/13 Borgermøde på Mommark Marina, 40 fremmødte og vi havde en meget god og livlig debat aften.

24/11/13 Indvielse af natursti, 14 fremmødte og der blev budt på gløgg og æbleskiver.

Indsamling af underskrifter til støtte for cykelsti fra Mommark til Tandslet er oppe på 892.

Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Torsdag den 20. februar 2014, kl. 19.30

I festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Dagsorden

1. Velkomst – Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:           

 • Hanne Henningsen, modtager genvalg.
 • Mike M. Uppdal, modtager ikke genvalg.
 • Jette L.S.Christensen, modtager genvalg.
 • Per K. Andersen, modtager genvalg.
 • H.C.Jørgensen, modtager genvalg. 

6.   Valg af 2 revisorer
7.   Laugets fremtidige arbejde
8.   Eventuelt

Afslutning med pålægsbrød, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 6. februar 2014.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Husk at medbringe sedler med underskrifter til cykelsti eller aflever dem hos Per Andersen eller Jette L. S. Christensen senest den 20. februar 2014

 

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d.18/2/13

Dagsorden

Der var 10 fremmødte borgere, samt bestyrelsen på 7 medlemmer 

 1. Velkomst – Valg af dirigent

Per byder velkommen og Mike vælges som dirigent. Indkaldelsen er sendt rettidigt.

 1. Bestyrelsens beretning

Per fremlægger beretningen (læs her)

Beretningen godkendes

 1. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

Hanne fremlægger

Årsrapport og budget godkendes (alle underskrifter er på)

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:

Bent Mørk, modtager ikke genvalg

Lis Godbersen, modtager genvalg og vælges.

Jens Chr. Jensen, modtager genvalg og vælges.

H.C. Jørgensen, forsætter som suppleant

 1.  Valg af 2 revisorer

Pia Kay,  Modtager genvalg og bliver genvalgt

Søren Rasmussen, Modtager genvalg og bliver genvalgt

 1. Laugets fremtidige arbejde

Per fortæller (læs her)

 1. Eventuelt

Jan Kay spørger hvorfor Lauget har givet en gave til Tandslet Naturlegeplads

Eigil Madsen foreslår at invitere sommerhusejerne med i Lauget, men det skal komme som indkomne forlag.

Der laves en præsentationsrunde af bestyrelsen på forespørgsel fra borgerne Laila og Timo.

Der bliver snakket om, hvorfor folk i Mommark ikke kommer til arrangementerne.

Eigil Madsen synes ikke aktiviteter/arrangementer fremgår tydeligt nok på hjemmesiden og foreslår pjecen vedr. trampestien laves på andre sprog ud over dansk.

Der bliver foreslået at Lauget arbejder på at få en cykelsti fra Sarupvej til Tandslet.

Per runder af ved, at sige en kæmpe stor tak til Bent Mørk for hans meget store arbejde i Mommark Landsbylaug. Derefter afslutning med brød og kaffe

Sekretær

Jette Linaa Schou Christensen

Laugets fremtidige arbejde ved Per Andersen

Interessen ligger på natur stier og en ny vej til sommerhusområdet for, at aflaste Fiskervej. Der er en god kontakt til kommunen.

Arrangementer i 2013: Skal sommerfesten laves i september? Vandretur i maj. En lørdag i april laves Hold Naturen Ren (se på hjemmesiden)

Per fortæller hvor stor en succes det var, da der blev malet på havnen og han ønsker forslag om tiltag i Mommark og spørger hvilke ønsker folk måtte have?

Eigil Madsen synes det lyder fantastisk at Mommark Landsbylaug vil knytte tættere kontakt til sommerhusejerne og dejligt med Hold Naturen Ren Dag og han mener sommerhusejerne vil deltage. Grundejerforeningen Fiskervej/Dalmose vil gerne lave en legeplads, de vil stille jord til rådighed og vil gerne deltage økonomisk. Vil gerne invitere Mommark Landsbylaug til et samarbejde evt. med tilskud fra Mommark Landsbylaug og LAG. Han har allerede haft kontakt til Hede Danmark og de vil gerne hjælpe med forslag