Spring til indhold

Generalforsamling Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Tirsdag d. 17/5 2022 Kl. 19.30 på Mommark Marina

 

Dagsorden

  1. Velkomst og valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsrapport og godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Laugets fremtidige arbejde
  6. Forelæggelse af budget
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt 1 bestyrelses suppleant
  8. Valg af 1 bilagskontrollant
  9. Evt

På valg ifølge vedtægter:

2 år

Leif Pedersen

Hanne Asmussen

Palle Heinrich

Trine Godbersen er fraflyttet området

Suppleant  1 år

Mathias Korth

Bilagskontrollant 1 år

Norbert Klinke

Forslag der  ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til formanden  på mail   mommark99@gmail.com senest 3 maj 2022

Del på Facebook