Spring til indhold

Status på “Mommark til fods”

Som det nok er kommet de fleste for øre, er det lykkedes sti-udvalget og bestyrelsen at opnå en del besparelser på stisystemet, således at der samtidig indenfor de økonomiske rammer kan etableres belysning på den del af strækningen, hvor dette findes relevant, og er ønsket.

For at få de sidste tråde til at nå sammen, har vi behov for at der findes en løsning på afholdelse af udgifter mht. driften og forbruget. Vi er i løbende kontakt med kommunen, hvor vi afventer et endeligt ja eller nej.

Forbruget på belysningen vil kun være ca. 4-5 tusinde kroner pr. år, og den løbende vedligeholdelse af lamper mv. kender vi jo af gode grunde ikke.

Vi vil rigtig gerne at vi kan etablere den samlede løsning med sti og lys, og hvis der ikke opnås dækning via kommunen, har vi kun tilbage at finde en løsning på brugerbetaling fra landsby laug og grundejerforeninger mm. , eller helt at droppe belysningen på ruten. Det synes vi ville være ærgerligt.

Vi tager naturligvis ingen beslutninger før alle parter er spurgt. Bestyrelsen står gerne til rådighed for evt. spørgsmål    


Klik her for at se mere

Del på Facebook