Udviklingsmøde den 15. januar 2009

Mommark Landsbylaug: Udviklingsmøde den 15. januar 2009 på Mommark Handelskostskole.
Tak for et stort fremmøde og et rigtigt godt møde, hvor der blev leveret et meget stort engagement og udtrykt store forventninger til fremtiden.
Også en stor tak til Carsten Blomberg fra Landdistrikternes Fællesråd, som meget professionelt guidede forsamlingen gennem aftenens program.

Mødets første udfordring gik ud på, at beskrive dagens Mommark januar 2009. Der var relativ stor enighed i forsamlingen om hvad Mommark står for og kan tilbyde i dag.

Dernæst blev fremtiden i Mommark sat i spil.
Som ventet var der størst fokus på Mommark Havn.
De ca. 50 fremmødte udtrykte stor harme over, at havnen og campingpladsen stadig ikke var blevet reetableret og der var bred enighed om, at netop havn og campingplads er kernepunkter i Mommarks fremtidsplaner.

De fremmødte borgere udtrykte stærk utilfredshed med Kommunens håndtering af havn og campingplads og gav samtidig udtryk for, at det forventes at Kommunen hurtigt vil bevilge de nødvendige økonomiske midler til renovering og få udlejet området til en seriøs lejer.

Fremtiden i Mommark skulle også meget gerne bringe mulighed for en butik på havnen, måske en restaurant og specielt blev der udtrykt ønske om etablering af en naturlegeplads og gerne med spisepladser.
Af andre forslag blev der nævnt udlejning af hytter, et røgeri og måske en golfbane, iskiosk og motorcykelkaffebord.
Det var også et fremtidsønske, at der bliver opsat en badebro samt mulighed for at tilbyde sejlerne, at der kan tankes på havnen.

Der var stor enighed om, at netop aktiviteter i forhold til turisme bliver meget nødvendige i fremtiden.

Forsamlingen var også meget opmærksom på, at naturen og bevarelse af samme skal prioriteres højt.

Mange ønskede også, at Ewers silo bliver udsmykket med kunst så den passer bedre ind i landskabet.

Rent trafikalt ønskes der flere cykelstier, lys på den ene cykelsti der i dag findes i Mommark samt bedre vedligeholdelse af veje og stier.

Der blev ikke aftalt egentlige løsninger, men bestyrelsen for Mommark Landsbylaug vil på deres næste møde den 4. februar gennemgå de enkelte punkter og ud fra disse udarbejde en egentlig handlingsplan.

Specielt vedrørende Mommark Havn og campingplads er bestyrelsen pt. i dialog med Sønderborg kommune og arbejder ihærdigt på at få genåbnet Havnen for sejlere og få gang i campingpladsen.

Tak til Mommark Handelskostskole for lån af lokale og tak for kaffe og kage.

Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand

[Galleriet er ikke fundet]

Share on facebook
Del på Facebook