Trafiksikkerheden i Mommark

Sønderborg Kommune skal udarbejde en trafiksikkerhedsplan for den nye kommune, således at det  fremtidige trafiksikkerhedsarbejde harmoniseres og baseres på et opdateret grundlag. Trafiksikkerheds-planen skal beskrive de forskellige trafiksikkerhedsinitiativer, som Sønderborg Kommune vil gennemføre i de kommende år inden for trafikantadfærd, fysiske forbedringer og samarbejde med aktører, brugere og politikere.
Alt sammen med det formål at få reduceret antallet af uheld og forbedre trygheden på vej- og stinettet!
I denne forbindelse forsøger kommunen at kortlægge, om der er steder i kommunen, hvor det er farligt eller utrygt at færdes.

Alle Mommarks beboere opfordres derfor til at hjælpe med at udpege de problematiske steder, og være med til at gøre vores landsby til et mere sikkert sted at færdes ved at gå ind på hjemmesiden: http://bhv-k540.cbkort.dk og udpege de kryds og/eller strækninger, som I finder farlige eller utrygge.

Share on facebook
Del på Facebook