Tag-arkiv: Nytårsbrev

Formandens Nytårsbrev 2011

Farvel og tak til 2010 og rigtigt godt Nytår og velkommen til 2011.

2011 vil som overskrift få: ”Mommark mod nye mål”.

Året 2010 udviklede sig endog meget positivt for Mommark Landsbylaug. Selvom mange kaldte bestyrelsens udspil for store og uigennemførlige planer, blev der, jf. ambitionsniveauet, sat gang i såvel campingplads som havn. Historien vil beskrive året 2010 som et glædens år for Mommark. Og der skal ikke spares på roser til såvel borgere som de involverede politikere. En speciel tak til formanden for Miljø- og Teknik Peter Hansen og til Borgmester Åse Nyegaard.
Samarbejde, åbenhed og tillid var fødselshjælpere til det gode resultat.

Der skal dog til stadighed ydes en stor indsats for at havn og campingplads kommer det sidste stykke, og dermed er fuldt renoveret. Politikerne i Sønderborg byråd må også meget hurtigt ud med en beslutning om, at personkredsen om campingplads og havn kan fortsætte den positive udvikling, også udover de pt. gældende 3 år. De og Mommark kan ikke vente med en beslutning til 2012 da usikkerheden så vil tage over. Det vundne kan hurtigt blive tabt hvis politikerne træder vande for længe.
Opgaven kræver stor opbakning til Landsbylauget. Støtten skal komme fra lokale beboere samt brugere af havn og campingplads. Vær vis på, at denne støtte vil være uvurderlig.

Året 2010 blev også året hvor ”Mere Musik i Mommark” nåede en fantastisk publikums-bevågenhed. Ca. 1400-1600 mennesker valgte at lade søndagsudflugten gå til den officielle åbning af Mommark Havn den 4. juli. På dagen blev det hele fejret med Sønderborg Amts Squaredansere, flot rockmusik, leveret af orkestret CROSSROAD, og dagen blev afrundet med god og humørfyldt jazz fra Hans Jørn Wulff All Star Jazzband.

Sommerfesten blev også i 2010 en succes, dog med et mindre antal deltagere en tidligere, bl. a. på grund af den sene høst i dette år.

Sidst på året afholdt Lauget et udviklingsmøde, hvor bestyrelsens plan for udvikling af området blev fremlagt. Udviklingsplanen blev tilført nogle vigtige punkter og derefter vedtaget.

I løbet af den nærmeste fremtid vil alle kunne gå ind på www.mommark-landsby.dk og se hele planen. Det er stadigt muligt at komme med synspunkter og tilføjelser, idet planen hele tiden vil blive opdateret.

Snart vil brugerne af www.mommark-landsby.dk kunne se, at layoutet på vores side på internettet har undergået en væsentlig forandring. Ikke til det bedre, men, hvis Mommark Landsbylaug fremover vil have støtte fra Kommunen, ja så skal alle hjemmesider i kommunen have samme udseende.
Jeg hører gerne jeres mening om dette og andre forhold som I, som borgere, med fordel kan bruge www.mommrk.net til.

Sidst på året blev beboerne i Tandselle inviteret med i Mommark Landsbylaug. Initiativet blev meget positivt modtaget og jeg siger hjerteligt velkommen til de nye medlemmer.
Mommark Landsbylaug omfatter nu ca. 100 husstande.

Kære medlemmer i Mommark Landsbylaug, jeg ser frem til et 2011 hvor jeg ved, at bestyrelsen igen vil gøre sit yderste til, at der kan præsenteres en række arrangementer som kan være til gavn og glæde.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2010, og takke alle som har deltaget i, og ydet en indsats ved Mommark Landsbylaugs aktiviteter i 2010. Også en stor tak til alle annoncører og sponsorer og forhåbentligt på gensyn til et fornyet samarbejde i 2011.

Med håb om, at alle får et godt og lykkebringende 2011.
De bedste nytårshilsner
Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand
Tlf. 20142463

Formandens Nytårsbrev 2010

Tak for 2009 og rigtigt godt Nytår og velkommen til 2010.
Tak til alle for den store opbakning som bestyrelsen i Landsbylauget har mødt og jeg vil her opfordre til at bruge www.mommark-landsby.dk til at fremsætte ideer og forslag til gavn for udviklingen i Mommark.

2009 blev på mange måder et år som jeg tror borgerne i Mommark vil huske for både gode og negative oplevelser.
Uden at dvæle for meget ved de negative erindringer (man lever jo bedst med et positivt livssyn) vil jeg alligevel påpege situationen omkring Mommarks omdrejningspunkt: Mommark Havn og campingplads.

Det nu afgåede politiske flertal holdt stædigt fast i en løsningsmodel, der som udgangspunkt skulle betyde færre driftsudgifter for Sønderborg kommune, men som ikke tog afsæt i de lokale ønsker og på ingen måde så på den mulighed at, med en investering i arealet kunne kommunen være med til at genoplive Mommarks ry som et attraktivt ferieområde.

Omvendt vil jeg nu pege på det positive i at flertallet i Byens Råd er skiftet, og dette flertal har udsendt mange positive signaler om interesse for vores havn og campingplads.
Jeg vil derfor straks her i januar 2010 søge at aftale et møde med den nye formand for Drift og Teknik, Peter Hansen.
Skal havn og campingplads reddes er kravet, at der kommer gang i forretningen i år. Dette krav er også et must for bevarelsen af cafeen/kiosken på havnen nu da også den mangeårige færgedrift fra Mommark til Søby er indstillet.

Bestyrelsen for Mommark Landsbylaug vil i 2010 også arbejde med følgende dagsorden:
Der bygges stadig flere sommerhuse i Mommark hvilket betyder øget fokus på såvel vandrestier som cykelstier. Vejnettet i Mommark trænger i høj grad til at blive vedligeholdt.
Beboerne på Fiskervej må leve med en øget trafiktæthed på en i forvejen smal og dårlig vedligeholdt vej.
Jeg ser frem til, at vi snarest får politikerne til at se på muligheden af en alternativ vej til sommerhusområdet for enden af Fiskervej. F. eks. en ny vej fra Sarup langs den gamle jernbane til sommerhusområdet der gerne skulle betyde mindst en halvering af trafikken på Fiskervej og samtidigt give mulighed for en cykelsti fra Fiskervej til Sarup.
Desuden er det uholdbart, at der sendes tung trafik ad Dalmose fra Sarupvej til Fiskervej.

Et kig i bakspejlet fortæller om et 2009 hvor der i Mommark var fest og farver.
Den årlige sommerfest blev godt besøgt af ca. 40 voksne og 15 børn. Festen bød på lege, konkurrencer og grillstegning af mange lækre retter.
Den 5. juli blev musikkens dag, da Royal Garden Jazz Band gæstede Mommark Havn. Jazzfesten var med til at sætte fokus på havnen og campingpladsens forfald. Det var en stor glæde at se de 700-800 glade gæster på havnen denne dag.
Fra rigtig mange lød opfordringen: ”Lad os få det dejlige Mommark igen”!

Spillelidenskaben blev udfordret i det første bankospil afholdt i Mommark.
De fremmødte spillere fik en dejlig aften hvor der blev spillet om mange rigtig gode præmier sponsoreret af butikker og virksomheder der loyalt støtter Mommark Landsbylaugs arbejde.

Kære medborgere i Mommark, jeg ser frem til et 2010 hvor jeg forventer at bestyrelsen igen kan præsentere en række arrangementer som kan være til gavn og glæde.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2009, og takke alle som har ydet en indsats ved Mommark Landsbylaugs aktiviteter i 2009. Også en stor tak til alle annoncører og sponsorer og forhåbentligt på gensyn til et fornyet samarbejde i 2010.

Med håb om, at alle får et godt og lykkebringende 2010.
De bedste nytårshilsner
Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand
Tlf. 20142463