Slogan for Mommark Landsbylaug!

Mommark Landsbylaug indbyder til en konkurrence om et slogan for Mommark Landsbylaug.

Bestyrelsen ønsker at signalisere landsbyens og laugets værdigrundlag og indsats via et slogan.
Derfor udskrives der en konkurrence om et slogan for Mommark Landsbylaug.

Til inspiration listes herunder nogle eksempler på et slogan:

– Optimisme på landet
– Fra ide til virkelighed
– Et aktivt virke – mod nye mål
– Sammen for fremtiden
– Mommark for værdi og vækst
– Mommark mod nye muligheder
– Turistporten Mommark

Reglerne for deltagelse er som følger:
Man skal have folkeregister- eller virksomhedsadresse i Mommark eller være indehaver af en ejendom/sommerhus i Mommark.

Der kan indsendes flere forslag pr. person/husstand.
Når du sender et forslag overdrages samtidigt alle rettigheder til Landsbylauget.

Bestyrelsen for Mommark Landsbylaug forbeholder sig ret til ikke at vælge et slogan blandt de indsendte forslag.
Men der udtrækkes under alle omstændigheder en vinder.

Konkurrenceperioden løber fra torsdag den 6. maj til søndag den 6. juni 2010.
Forslag der indsendes senere vil ikke være med i konkurrencen men alle rettigheder tilskrives fortsat Landsbylauget.

Vinderen offentliggøres ved arrangementet ”Mere Musik i Mommark” søndag
den 4. juli 2010.
Vinderen vil også blive kontaktet personligt.

Præmie:
Et gavekort på kr. 250,-.
Endvidere udloddes et gavekort på kr. 100, som tilfalder en tilfældig udtrukket blandt de øvrige deltagere.

Benyt nedenstående boks til indlevering af slogan.
(Kan også afleveres hos/sendes til formand Jan Kay, Svennesmølle 24, Mommark, 6470 Sydals).

DELTAG I KONKURRENCEN:
Udfyld med navn, adresse og telefonnummer, samt alder og e-mail.

Udfyld senest d. 6/6-2010

Share on facebook
Del på Facebook