Referat Generalforsamling Mommark Landsbylaug 31/3-2016

Velkomst
Palle Heinrich valgt til ordstyrer
Formandens beretning
April – Hold Naturen Ren-dag og 20-25 personer var mødt op til en god dag.
August – anlæggelse af cykelsti fra Sarupvej til Tandslet. Indvielse d. 27 maj 2016
24 September – Borgermøde for ny udviklingsplan. Ca. 40 deltagere.
4-8 November – 2 deltagere fra landsbylauget på landsbyhøjskole på Gråsten Landbrugsskole. Deltagerne fik en masse gode ideer og inspiration til laugets videre arbejde.
Herunder et borde og bænke-projekt
12 November – Besøg fra kommunen af Thomas Japp og Jens Chr. Mikkelsen i forbindelse med projekt natursti langs Fiskervej
Fremlæggelse af årsrapport
Godkendt uden nævneværdige anmærkninger
Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
Fra bestyrelsen er følgende på valg
Per Andersen og Jette Christensen – begge genvalgt!
Suppleant
Søren Rasmussen valgt.
Revisorer
HC og Palle Heinrich valgt
Laugets fremtidige arbejde
Borde og bænke-projekt
Natursti lang Fiskervej
Hold Naturen Ren-dag d. 10/4-16 kl. 10.00 ved Handels Højskolen
Afholde traveture/vandreture
Afholde sociale sammenkomster
Som eksempel nævnes ”Bier Um Vier” i Smøl
Yde bidrag til et bord for Mommarks borgere ved fest på havnen.
Eventuelt
Afholdelse af et loppemarked med formål at skabe aktivitet i området, samt skabe en indtægt til Landsbylauget
Ønske om kontakt til kommunen omkring reparationer af vejkanter på Fiskervej og generelt tilstanden af Dalmose.

Share on facebook
Del på Facebook