Referat Generalforsamling den 22. marts 2018

Mommark Landsbylaug afholdt jf. vedtægterne ordinær generalforsamling den 22. marts 2018.
Generalforsamlingen blev afviklet i cafeen hos Mommark Marina.

Med bestyrelsen var der 22 fremmødte.
Formand Per Andersen bød velkommen og takkede for fremmødet.
Forsamlingen valgte Jan Kay som dirigent, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. Laugets vedtægter.

Også i april 2017 blev der gennemført “Hold Naturen Ren” arrangement.
20-25 personer deltog i arrangementet.
Der blev afholdt en udflugt til Broballe og Mjels Sø. Deltagerne blev sejlet dertil af Palle og Lars stod for grillen.

I maj 2017 indgik laugene Kegnæs, Skovby, Lysabild og Tandslet et formaliseret samarbejde om etablering af en cykelsti samt udarbejdelse af turistinformation. 

Pia Kay redegjorde for regnskabet 1. januar 2017 til 31. december 2017.
Forsamlingen blev orienteret om, at året havde givet et lille overskud.
Generalforsamlingen accepterede regnskabet.

Næste punkt var indkomne forslag. Der var ingen.

Valg til bestyrelsen.
Der skulle vælges 2 repræsentanter til bestyrelsen og jf. vedtægterne var 2 medlemmer af den siddende bestyrelse på valg.
Formand Per Andersen (modtager genvalg) og sekretær Jette Christensen (Ønsker ikke genvalg).
Fra forsamlingen ønskede Carsten Kock og Eskild Asmussen at stille op til bestyrelsen.

Der skulle dermed være afstemning og det blev en skriftlig afstemning.
Stemmeudvalget bestod af Jan Fritz og Pia Kay.

Stemmerne fordelte sig således:
Per Andersen 8 stemmer
Carsten Kock 15 stemmer
Eskild Asmussen 16 stemmer.
1 stemme var ugyldig.

Per Andersen blev dermed ikke genvalgt.
Per Andersen var den sidste af den oprindelige bestyrelse som startede Mommark Landsbylaug for 10 år siden, april 2008.

Mathias blev valgt som suppleant og Jan Fritz som revisor.

Næste punkt var Laugets fremtidige arbejde.
Per Andersen fortalte at der var fokus på “Mommark til fods”.

Bestyrelsen konstituerede sig med Carsten  Kock som formand, Palle Heinrich som næstformand, kasserer Pia Kay, Eskild Asmussen som sekretær.
(Se oplysning om hele bestyrelsen under fanen “Om Lauget”).

 Den nye formand Carsten Kock håber at udvalget som tager sig af “Mommark til fods” vil fortsætte deres arbejde.
Udvalget består af Per, Leif, Kedde og Bent.

Der var ingen drøftelse under eventuelt.

Per overrakte Jette en buket blomster og udtrykte tak for Jettes indsats igennem 10 år.

Per Andersen blev også takket for sin indsats de 10 år han var i bestyrelsen, heraf de fleste som formand.

Del på facebook
Del på Facebook