Referat fra Mommark Landsbylaug generalforsamling mandag den 2. marts 2015

Fremmødte : 17 borgere og 6 bestyrelsesmedlemmer
Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til den foreskrevne

 

DAGSORDEN:
Velkomst ved formand Per K. Andersen
og valg af dirigent: Laila Dalldorf, godkendt

 1. Formand Per K. Andersens beretning
  * den 21. april 2014 – Naturens dag med ca. 20 deltagere
  den 6. maj 2014 – Kommunen var inviteret til besigtigelse af
     Mommark området efter ønsker fra Mommark Landsbylaug
  den 10. juni 2014 – Cykel Event i samarbejde med Tandslet
     for den kommende cykelsti fra Tandslet til Mommark
 2. Forelæggelse af årsrapport, budget ved Hanne Henningsen
 3. Behandling af indkomne forslag
  Generalforsamlingen godkendte følgende af Timo Dalldorf
     indsendte forslag om tilføjelse til §7 i Vedtægter for
     Mommark Landsbylaug: “
  Ved stemmeberettigelse på
     generalforsamlingen forstås: Borgere og virksomheder med
     folkeregisteradresse i Mommark Landsbylaugs område, samt de
     af bestyrelsen godkendte øvrige medlemmer”.
 4. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
  Eigil S. Madsen, valgt
  * Lars Larsen, valgt
  Leif Petersen, valgt
 5. Valg af suppleant
  John Nissen, valgt
 6. Laugets fremtidige arbejde ved Per K. Andersen
  Holde fast i den positive kontakt og dialog med Kommunen,
     som Mommark Landsbylaug har fået opbygget.
  Planlægning, samt indvielse af den kommende cykelsti fra
     Mommark til Tandslet
  Hold Naturen Ren Dag
  Mommark Awten

  Formanden ønsker forslag/ønsker fra borgerne. Han forklarede endvidere, at Mommark området evt. bliver en del af kommende længere alsisk ridesti. Gav også udtryk for, at man vil søge at styrke samarbejdet med de andre Landsbylaug på Sydals.

 7. Samarbejde med grundejerforeningerne for sommerhuse
  Her var der ikke den store tilslutning fra de fremmødte, dog
     vil bestyrelsen tage det med på sin dagsorden.
 8. Per K. Andersen takker Lis, H.C., Jens, Laila og Hanne for et rigtig godt samarbejde og byder ved samme lejlighed de nye bestyrelses-medlemmer velkommen til arbejdet.

   

  Da ikke alle nye bestyrelsesmedlemmer er til stede, kan konstituering ikke laves på dagen/aftenen.

 

Referent/sekretær
Jette

 

——————————- 

 

På et bestyrelsesmøde den 11. marts 2015 konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Formand:
Per K. Andersen, Fiskervej 37, Mommark
mobil: 21745332, mail: kortbekandersen@hotmail.com

 

Næstformand/webmaster:
Eigil S. Madsen, Dalmose 1 , Mommark
mobil: 40320884, mail: madspart@mac.com

 

Kasserer:
Hanne Henningsen, Sarupvej 25, Mommark
mobil: 21747199, mail: hh@ihrevision.com

 

Sekretær:
Jette Linaa Schou Christensen, Fiskervej 31, Mommark
mobil: 23609960, mail: linaa68@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:
Leif Petersen, Tandsellevej 2, Tandselle
mobil: 23462237, mail: lp.tandselle@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:
Lars L. Larsen, Fiskervej 14b, Mommark
mobil: 28944295, mail: lars_lodberg_larsen@hotmail.com

 

Suppleant:
John Nissen, Mommarkvej 409, Mommark
mobil: 30234782, mail: aka_nanok@yahoo.com

 

 

 

 

 

Share on facebook
Del på Facebook