Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d.17/3/09

Mommark Landsbylaugs ordinære generalforsamling

36 borgere fra Mommark, heraf 6 fra bestyrelsen, var mødt frem.

Formand Jan Kay, også aftenens dirigent, bød velkommen til generalforsamlingen og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Bestyrelsens beretning blev læst op og den blev efterfølgende godkendt af forsamlingen. (Klik her for at læse beretningen)

Kasserer Hanne Henningsen forelagde årsrapporten som blev godkendt uden kommentarer.
Det kan oplyses, at Mommark Landsbylaug afsluttede 2008 med et mindre overskud.
Bestyrelsen betragter resultatet som værende tilfredsstillende.

Det kunne konstateres, at der ikke var indkommet forslag til generalforsamlingen fra Laugets medlemmer.

Jan Kay forelagde bestyrelsens foreløbige planer vedrørende det fremtidige arbejde.

 1. Der er fortsat fokus på Mommark Havn og campingplads
 2. Mulighederne for at få en badebro og en naturlegeplads i Mommark undersøges
 3. Travetur
 4. Foredrag
 5. Bankospil
 6. Sommerfest incl. kåring af Kagebagemester i Mommark 2009
 7. Arrangement med motorcykler undersøges
 8. Søndag den 5. juli 2009 kl. 14-17 er der musik på havnen i Mommark, Musikken leveres af Royal Garden Jazzband

Der skulle vælges 3 medlemmer til bestyrelsen og det blev som følger:

 • Jens Chr. Jensen – genvalg
 • Jan Kay – genvalg
 • Bent Mørk – nyvalgt

Ingen af de tidligere valgte suppleanter ønskede genvalg.
Generalforsamlingen valgte Lisbeth Lyck.

Bent Mørk og Lisbeth Lyck bydes velkommen.

De 2 revisorer, Pia Kay og Søren Rasmussen, blev genvalgt uden modkandidater.

Under punktet Eventuelt, blev der stillet spørgsmål om sidste års havnefest.
Bestyrelsen havde ingen kommentarer da den ikke var involveret.
Hanne Asmussen ønskede oplyst hvorfra punktet om ”mødested/forsamlingshus til borgerne i Mommark” i Mommark Landsbylaugs ”Forslag til kommuneplan” stammede. (Klik her for at læse forslaget til en kommuneplan)
Bestyrelsen kunne oplyse at forslaget blev fremsat på Udviklingsmødet den 15. januar 2009.

Lis Godbergsen fortalte om sine planer med Mommark Strand kiosk/café for 2009 og kunne desuden afsløre, at hun åbner sæsonen 2009 den 4. april.
På www.momark.net vil der senere blive bragt flere oplysninger.

Dennis Normann fortalte, at havnemesteren fra Høruphav mente at der generelt var mangel på bådpladser i Sydals. Altså endnu en grund til, at Sønderborg kommune får gang i Mommark Havn.

Solveig Hansen har haft en snak om Mommark Havn med byrådsmedlem Aase Nygaard. Der vil blive arrangeret et møde på havnen med Aase Nygaard.

Endvidere kunne bestyrelsen oplyse, at der arbejdes ihærdigt med at få arrangeret et møde med Erik Lauritzen, formand for Miljø og Teknik og med ansvar for driften af Mommark Havn.

Formand Jan Kay takkede for en god generalforsamling og derefter var der øl/sodavand og kage og kaffe.

Tak til Mommark Handelskostskole for lån af Latina salen og for kaffe og kage.

På vegne af bestyrelsen for Mommark Landbylaug
Formand Jan Kay

Share on facebook
Del på Facebook