Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d.22/3/10

Dagsorden
Der var 9 fremmødte borgere og 6 bestyrelsesmedlemmer

1.    Velkomst – Valg af dirigent
Jan Kay byder velkommen og ingen dirigent vælges.

2.    Bestyrelsens beretning
Formanden fremlægger beretningen. Beretningen godkendes. (Klik her for at læse beretningen)

3.    Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
Hanne Henningsen fremlægger årsrapport. Årsrapport og budget godkendes.

4.    Ændring af vedtægter. Alle ændringer godkendes. (Klik her for at læse vedtægterne)

5.    Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

6.    Landsbylaugets fremtidige arbejde. (Klik her for at læse om dette)

7.     Valg af 4 medlemmer samt 1 suppleant til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:
Hanne Henningsen –  Modtager genvalg og bliver genvalgt
Per Andersen – Modtager genvalg og bliver genvalgt
Jette Linaa – Modtager genvalg og bliver genvalgt
Mike Uppdal – Modtager genvalg og bliver genvalgt

Suppleant på valg er:
Lisbeth Lyck – Modtager genvalg og bliver genvalgt

Valg af 2 revisorer

På valg er:
Søren Rasmussen – Modtager genvalg og bliver genvalgt
Pia Kay – Modtager genvalg og bliver genvalgt

8.    Eventuelt
Jan Kay lægger op til, at borgerne i Mommark skal finde et slogan for Landsbylauget. Der udskrives en konkurrence hvor præmien er 1 flaske champagne eller et gavekort. Værdi kr.250,-
Se nærmere om konkurrencen senere på www.mommark-landsby.dk.

Formanden siger tak for en god ro og orden på generalforsamlingen og der bydes på øl/vand,
kaffe og kage.

Kl. 20 Gæstetaler
Formanden for Veterantogsforeningen Amtsbanerne på Als ”E Kleinbahn” Knud Skov Rasmussen, holdt et meget spændende, meget indholdsrigt og samtidigt sjovt foredrag.

Sekretær
Jette Linaa Schou Christensen

Del på facebook
Del på Facebook