Pressemeddelelse vedr. Mommark Havn

Pressemeddelelse
Bestyrelsen i Mommark Landsbylaug ønsker at protestere mod, at Sønderborg kommune, stik imod tidligere udmeldinger, har valgt at forsøge at udleje Mommark Havn og campingplads.
Besynderligt nok er muligheden for udlejning kun tilbudt én personkreds!

Mommark Landsbylaug havde, såfremt det ikke lykkedes med et salg af Mommark Havn/campingplads inden sommerferien 2009, af Bendt Olesen fået håndslag på at vi var med i de videre forhandlinger / løsningsmodeller.
Tilsagnet blev givet på møde i Mommark marts 2009. (Se https://www.mommark-landsby.dk/category/referater)

Her fastslog Bendt Olesen endvidere, at der ikke kunne blive tale om at udleje området.

Januar 2009 forelagde Landsbylauget Kommunen en plan for opstart af havn/campingplads.
Hvorfor er Landsbylauget ikke blevet tilbudt en forhandling i forbindelse med kursskiftet?

Den 25. juli sendte jeg en mail til Bendt Olesen hvori jeg protesterede mod den planlagte udlejningsmodel.
Desværre, 11 dage senere; stadig ingen reaktion fra Bendt Olesen!!

Der er kun en acceptabel løsning for området. Reetabler havn/campingplads med kommunen som ejer og udlejning/forpagtning til en person/selskab som straks genåbner aktiviteterne.

I dag vedligeholder kommunen området og forslaget til udlejer er altså ikke en nyskabelse/fordel/forbedring.
Giver denne vedligeholdelse årsag til underskud i kommunekassen? Næppe!
Argumentet er derfor ikke validt.
Et sovescenarie og et aldeles visionsløst kompromis!
Modellen afliver grundlaget for at drive kiosken/cafeen. Mommark mister jo også Ærøfærgen i 2010.

Landbylauget spørger derfor:
”Er dette en politikers sidste krampetrækning?”
”Har Bendt Olesen hele byrådet opbakning?”

Hvis kommunen fastholder udspillet, søger Landsbylauget juridisk assistance for at få prøvet denne kursændring.

I Mommark håber vi dog, at kommunen kommer på bedre tanker og går i dialog med Landsbylauget så Mommark Havn/campingplads bliver renoveret og der igen kommer liv og omsætning (læs skatteunderlag til kommunen) til gavn for lokalområdet og de turister/sommehuse som kommunen jf. kommuneplanen satser på for Mommark og Sydals.

Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand
Tlf. 20142463

Share on facebook
Del på Facebook