Julehilsen fra Mommark Landsbylaug

JulemandenTrods den manglende sne, som ofte præger denne årstid, er det ganske vist:
Julen står for døren.
Bestyrelsen for Mommark Landsbylaug ønsker alle borgerne i Lauget en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
Og tak for samarbejdet i 2017.

 Det nye år, 2018, venter med spændende opgaver og udfordringer, som bestyrelsen, sammen med borgerne glæder sig til at tage op.

De bedste jule- og nytårshilsner.
På bestyrelsens vegne
Formand Per Andersen

 

 

Mommark Marina vinder pris

Marinaen i Mommark har fået årets JCI erhvervspris i Sønderborg.
JCI er en medlemsbaseret non-profit netværksorganisation med mere end 200.000 medlemmer over hele verden.

Juryens begrundelse lød:
Mommark Marina har udvist rummelighed, bæredygtighed og ikke mindst fightervilje.
Med en stor portion hårdt arbejde og engagement har virksomheden trods tidens hårde odds og i nogen grad branchens modvind vist sit værd.

Juryen lagde især vægt på virksomhedens utraditionelle tankegang  og lokale fokus.

Borgmester Erik Lauritzen gjorde opmærksom på, at JCI prisen især lægger vægt på at bygge bro mellem forskellige aktører i Sønderborg.

Tillykke med prisen som forhåbentlig yderligere vil styrke det lokale sammenhold i Mommark.

Havnefest Mommark Marina

Havnefest på Mommark Marina

I forbindelse med Havnefesten på Mommark Marina d. 5 august kl 18 – 20 tilbyder Mommark Landsbylaug spisebilletter til 100kr (normal pris 150kr), ved senest tilmelding lørdag d. 29 juli.

Tilmeldingen skal ske til bestyrelsesmedlem Lars Larsen, enten på tlf. 28 94 42 95 eller på lars_lodberg_larsen@hotmail.com.
Tilmeldingen er først gyldig, når betaling er modtaget. Der er mulighed for kontant betaling eller via mobilepay til samme nummer.

 Tilbuddet sker med ønske om at skabe et godt sammenhold borgere i Mommark imellem, og er derfor kun gældende for disse.

Med venlig hilsen
Mommark Landsbylaug

Udflugt til Mjels Vig

Besøg ved det nye naturområde ved Mjels Vig

Søndag d. 11/6 inviterer Mommark Landsbylaug til hyggelig frokost grill-kom-sammen og Mjels Landsbylaug er senere vært med eftermiddagskaffe.

 • Vi mødes ved Mjels Pumpehus kl. 12.00
 • Mommark Landsbylaug tilbyder sejltur til de første 12 tilmeldte, der har interesse i dette, med afgang fra Sønderborg havn kl. 10.00
 • Efter grill-frokosten vil vi tage en guidet gå-tur rundt i området, indtil der bliver serveret eftermiddagskaffe.
 • Efter eftermiddagskaffen er der mulighed for en sejltur retur, for op til 12 personer.

 Tilmelding til formand Per Andersen på tlf. 21745332 senest fredag d. 9/6. Tilmelding koster 50kr til forplejning.

Søndag den 23. april 2017 kl. 09.30 Mommark Marina

Søndag den 23. april gør Mommark rent. Alle mødes ved Mommark Marina kl. 09.30

Landsbyer mødes til forårsoprydning.

Det nyttige og hyggelige kombineres, når borgerne i en række landsbyer i den kommende tid mødes iført arbejdshandsker og plastsække for at rydde op langs vejene.

Vej&Park leverer affaldssække, får dem hentet igen og sponserer pølser og sodavand.

Mommark samles om affaldsindsamling den 23. april.

Den årlige forårsrengøring, hvor danskerne samles over alt for at indsamle affald, blev startet i 2006 af Danmarks Naturfredningsforening, som i første omgang appellerede til børn og deres lærere og pædagoger. Efterhånden har begivenheden bredt sig til landsbylaug, gader, familier og grundejerforeninger, som i stort tal samles for at rydde grøfter og skovkanter for affald, inden det skjules af græs og løv på træerne.

I Sønderborg Kommune får de landsbylaug, der deltager, mulighed for at få sække leveret og hentet af Vej&Park, mens Sønderborg Forsyning sponserer pølser og sodavand.

FAKTA

 • Sidste år blev der i alt i hele landet samlet 182 tons affald ved forårsrengøringen
 • Blandt affaldet var ikke færre end 139.000 dåser!
 • 153.000 borgere deltog – heraf 123.000 børn fra skoler og institutioner.

Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug
Torsdag den 30. marts 2017, kl. 19.30
på Mommark Marina.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Dagsorden

 1.        Velkomst – Valg af dirigent
 2.        Bestyrelsens beretning
 3.        Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
 4.        Behandling af indkomne forslag
 5.        Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen
 6.        Fra bestyrelsen er følgende på valg:
         Lars Lodberg Larsen, modtager    genvalg.
         Leif Petersen modtager genvalg                                             
 7.        Nye i bestyrelsen :                                 ??????                                                                                                                    ??????

             Laugets fremtidige arbejde
6.          Eventuelt
7.          Dialog ved Politiker fra Sønderborg Kommune Anders Brandt, indlæg 
             efterfølgende mulighed for spørgsmål

Afslutning med lettere traktement, øl/vand, kaffe/te
Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Fiskervej 37, mobil nr. 21745332 eller sekretær Lars Lodberg Larsen, Fiskervej 14B, mail: lars_lodberg_larsen@hotmail.com i hænde senest den 16. marts 2017.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Travetur i Mommark søndag den 18. december 2016 kl. 13.00

Borgere i Mommark indbydes til en frisk travetur søndag den 18. december 2016.

Vi mødes hos Lars Fiskervej 14 B kl. 13.00 

 Program: Turen går langs den planlagte nye turistrute og formand Per fortæller om planerne.

Efter traveturen samles vi hos Lars  og hygger os med gløgg og æbleskiver samt en øl eller sodavand.

 Af hensyn til det afsluttende traktement, bedes tilmelding ske til Per Andersen på tlf. 21745332.

 Bestyrelsen ser frem til, at rigtig mange møder op.