Ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 4. april 2011, kl. 19.00
i festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Dagsorden:

 1. Velkomst – Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport,
  budget og godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Laugets fremtidige arbejde
 6. Valg af 3 medlemmer samt
  1 suppleant til bestyrelsen
  Fra bestyrelsen er følgende på valg:
  Jan Kay (Modtager genvalg)
  Jens Jensen (Modtager genvalg)
  Bent Mørk (Modtager genvalg)
  Suppleant på valg er:
  Lisbeth Lyck (Modtager ikke genvalg)
 7. Eventuelt
  Afslutning

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 21. marts 2011
Jan Kay, Svennesmølle 24, Mommark, 6470 Sydals, Tlf. 20 14 24 63, E-mail: formanden@mommark-landsby.dk

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Tilmelding senest den 28. marts 2011

Efter generalforsamlingen, sang og musikalsk underholdning

Muntre Mommark
og hvad deraf følger …

Lokale stjerner underholder for en aften. Det bliver uforglemmeligt!

Tilmelding på tlf. 20142463 eller Svennesmølle 24, Mommark eller formanden@mommark-landsby.dk

Del på facebook
Del på Facebook