Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 19.00 i festsalen på Mommark Handelskostskole.

Dagsorden

 1. Velkomst – Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revisionsrapport,
  budget og godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Laugets fremtidige arbejde
 6. Valg af 3 medlemmer samt
  2 suppleanter til bestyrelsen
  Fra bestyrelsen er følgende på valg:
  Jens Chr. Jensen
  Thomas Jeppesen (er udtrådt, ikke genvalg)
  Jan Kay
  Følgende suppleanter er på valg:
  Dennis Normann
  Hans Schou Christensen
 7. Valg af 2 revisorer
  På valg er:
  Søren Rasmussen
  Pia Kay
 8. Eventuelt
  Afslutning

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 3. marts 2009
Jan Kay, Svennesmølle 24, Mommark, 6470 Sydals, Tlf. 20142463, E-mail: formanden@mommark-landsby.dk

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Mommark

Gæstetaler
Byrådsmedlem, formand for Plan- og Strategiudvalget i Sønderborg kommune
BENDT OLESEN

>> Klik her for at hente indbydelsen/dagsorden som PDF-fil <<

Share on facebook
Del på Facebook