Kategoriarkiv: Diverse

Vandretur d. 24. november 2013

Vandretur d. 24. november 2013Søndag den 24. november var ca. 15 voksne og børn (samt en enkelt hund) mødt op forenden af Fiskervej, for at være med til at indvie den nye vandresti fra Mommark til Sarup.

Det var et skønt solskinsvejr (med en lidt kold vind fra nord). Turen gik først til Sarup Hav og derfra til Sarup, for så til sidst at slutte på den nye vandresti til Mommark.

Dagen blev afsluttet med gløgg, saft og æbleskiver på Fiskervej.

Status på underskriftsindsamling vedr. cykelsti fra Mommark til Tandslet

Den aktuelle status på underskriftsindsamlingen vedr. muligheden for at få en cykelsti fra Mommark til Tandslet er at der er indleveret et godt stykke over 100 underskrifter. Hvilket jo må siges at være rigtig fint.

De borgere der endnu har afleveret udfyldte lister kan aflevere disse til Jette eller Per. Alternativt kan listerne også afleveres den 24/11 hvis man deltager på vandreturen den dag.

Problemer med udsendelse af e-mail ved nyheder på hjemmesiden

Vi har desværre meget længe kæmpet med et problem der gør at hjemmesiden ikke kan udsende en e-mail med nyheder til de beboere der og har tilmeldt sig Mommark Landsbylaugs nyhedsbrev. Dette beklager vi naturligvis! Det er desværre ikke et problem vi har kunnet løse selv, da fejlen ligger hos InfoLand der administrerer den software der styrer hjemmesiden. InfoLand har længe, forgæves forsøgt at løse problemet. Nu er der dog håb forude, InfoLand opdaterer, snarest muligt, hele softwareplatformen til hjemmesiden og dette skulle løse problemet med udsendelse af e-mails.

Vi ser frem til at kunne sende jer alle nyhedsmails igen, tak for tålmodigheden.

Bestyrelsen i Mommark Landsbylaug

Godt nytår!

Kære Mommark beboere, så skriver vi allerede 2013 og bestyrelsen i Mommark Landsbylaug vil hermed gerne ønske jer alle et godt nytår!

Mange af jer har sikkert læst i de lokale nyheder, at Mommark Havn er blevet solgt til et par lokale. Claus Per Elholm og  Carsten Kock overtager havnen  og campingpladsen af Sønderborg Kommune pr. 1. april. De har overfor pressen udtalt at de ønsker at beholde området som det er, og at de vil skyde et par millioner kroner i projektet.

Claus Per og Carsten har udtrykt ønske om at gå i dialog med Mommark Landsbylaug og bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde med de nye ejere.
Nærmere information følger her på mommark-landsby.dk så snart vi har været i dialog med de nye ejere.

Datoen for den årlige generalforsamling er fastsat til mandag d. 18. februar. Nærmere information og dagsorden husstandsomdeles inden for kort tid, og offentliggøres her på mommark-landsby.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Mommark Landsbylaug

Formandsskifte i Mommark Landsbylaug

Formand Jan Kay er på et bestyrelsesmøde d. 18. august, efter eget ønske, udtrådt af bestyrelsen for Mommark Landsbylaug. Tidligere næstformand Per Andersen har overtaget formandsposten.

Det er med beklagelse at vi tager afsked med Jan Kay og den øvrige bestyrelse takker for det store arbejde og ikke mindst engagement som Jan har lagt for dagen. Han har været en af de store drivkræfter i forbindelse med igen at få gang i Mommark havn og camping.

Mange i Mommark maler molerne og fyrtårnene

På bestyrelsens vegne siger formanden for Mommark Landsbylaug mange, mange TAK til de ca. 25 frivillige, der lørdag den 19. juni fra kl. 9.00, var mødt frem for at give havnemolerne og fyrtårnene på Mommark Havn en særdeles tiltrængt gang maling.

Vejrguderne truede dagen igennem med regn. Men heldigvis blev det kun til ret små og spredte byger, der ikke var i stand til at forhindre de hårdtarbejdende ”malere” i at gennemføre deres forehavende.

Resultatet er fantastisk. Molerne og tårnene er igen rene, hvide og præsentable.

I skrivende stund sidder jeg og håber på, at den sene eftermiddagsbyge ikke ødelægger det flotte arbejde.

Så er der nogle læsere som ved selvsyn ønsker at se forandringen, så planlæg en søndagstur til Mommark Havn.
Køb en Mommark Vaffel eller anden forfriskning hos Lis i Caféen og nyd den samtidig med en tur rundt i havnen.

Nyd de rene hvide flader, de hvide fyrtårne og læg også mærke til de nye og flotte broer i havnebassinet.

Skulle der også være campister som læser dette, der er i tvivl om, hvorvidt det er muligt igen at campere i Mommark, så kan I roligt komme. Pladsen er klar, hækkene er klippet og græsset et slået. Lis er klar til at tage imod jer.
Husk, at næsten ALLE PLADSER HAR UDSIGT TIL DEN NYE OG FLOTTE MOMMARK HAVN.

Igen tak for den positive modtagelse som bestyrelsens invitation blev mødt med. Vi vil ikke tøve med at kalde på jer igen hvis behovet er der.

Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand

Slogan for Mommark Landsbylaug!

Mommark Landsbylaug indbyder til en konkurrence om et slogan for Mommark Landsbylaug.

Bestyrelsen ønsker at signalisere landsbyens og laugets værdigrundlag og indsats via et slogan.
Derfor udskrives der en konkurrence om et slogan for Mommark Landsbylaug.

Til inspiration listes herunder nogle eksempler på et slogan:

– Optimisme på landet
– Fra ide til virkelighed
– Et aktivt virke – mod nye mål
– Sammen for fremtiden
– Mommark for værdi og vækst
– Mommark mod nye muligheder
– Turistporten Mommark

Reglerne for deltagelse er som følger:
Man skal have folkeregister- eller virksomhedsadresse i Mommark eller være indehaver af en ejendom/sommerhus i Mommark.

Der kan indsendes flere forslag pr. person/husstand.
Når du sender et forslag overdrages samtidigt alle rettigheder til Landsbylauget.

Bestyrelsen for Mommark Landsbylaug forbeholder sig ret til ikke at vælge et slogan blandt de indsendte forslag.
Men der udtrækkes under alle omstændigheder en vinder.

Konkurrenceperioden løber fra torsdag den 6. maj til søndag den 6. juni 2010.
Forslag der indsendes senere vil ikke være med i konkurrencen men alle rettigheder tilskrives fortsat Landsbylauget.

Vinderen offentliggøres ved arrangementet ”Mere Musik i Mommark” søndag
den 4. juli 2010.
Vinderen vil også blive kontaktet personligt.

Præmie:
Et gavekort på kr. 250,-.
Endvidere udloddes et gavekort på kr. 100, som tilfalder en tilfældig udtrukket blandt de øvrige deltagere.

Benyt nedenstående boks til indlevering af slogan.
(Kan også afleveres hos/sendes til formand Jan Kay, Svennesmølle 24, Mommark, 6470 Sydals).

DELTAG I KONKURRENCEN:
Udfyld med navn, adresse og telefonnummer, samt alder og e-mail.

Udfyld senest d. 6/6-2010

Foredrag om kulturlandsbyen i Adsbøl

Onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00 afholdes der med midler stillet til rådighed af Sønderborg Kommunes Start- og Udviklingspulje  et foredrag i Adsbøl Borgerforenings klubhus, Kobberholmvej 15, 6300 Gråsten. Foredragsholder er Jakob Oschlag, Hørdum, Thy.

Jakob Oschlag har gennem snart fem år været initiativtager til og leder af ”Kulturlandsbyen” i Hørdum og har der været med til at løfte det, der engang blev udnævnt til Danmarks kedeligste landsby, til et kulturelt sted, der modtager priser og hædrende omtale – med aktiviteter inden for teater, musik, forlag, foredrag og eget højskoleforløb.

Jakob Oschlag er instruktør og tidligere konsulent i Dansk Amatør Teater Samvirke med hovedsæde i Gråsten, og hans indsats i Hørdum bygger i høj grad på dette – samt på en teori om at kulturlandsbybegrebet vokser op nedefra.

Kulturen i landsbyen er om og med og ikke mindst af landsbyen selv.

Det er disse erfaringer han vil dele med os, i et foredrag og en efterfølgende debat om, hvad dette kulturlandsby-begreb egentlig er for en størrelse.

Initiativtageren bag dette foredrag er Adsbøl Borgerforening.

Medlemmer af denne forening samt Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening (FFKK), Sønderjysk Teaterhus samt Gråsten Landbrugsskole er fælles omkring Kulturlandsby-ideen i området.

Den lokale initiativgruppe har som hovedformål på lidt længere sigt at skabe et kreativt sted med udløbere i det lokale – men også i det regionale og nationale – kulturbånd, et bånd der strækker sig fra Ladegårdskov over Fiskbæk til Adsbøl, men også i videre forstand fra Sønderjylland til Schleswig. I dette flersprogede kulturfelt ligger store oplevelser og venter, og der arbejdes hen imod at samle nogle af disse oplevelser op i et nyt kulturcenter omkring Den røde Lade ved Gråsten Landbrugsskole.

Jakob Oschlag har gjort sine erfaringer oppe i Thy – og erfaren mand er god at gæste. Hans foredrag vil sikkert kunne inspirere alle med interesse i at gøre livet på landet endnu mere attraktivt.

Alle er velkomne i Adsbøl den 13. januar 2010. Kaffe og kage kan købes.

Formandens Nytårsbrev 2010

Tak for 2009 og rigtigt godt Nytår og velkommen til 2010.
Tak til alle for den store opbakning som bestyrelsen i Landsbylauget har mødt og jeg vil her opfordre til at bruge www.mommark-landsby.dk til at fremsætte ideer og forslag til gavn for udviklingen i Mommark.

2009 blev på mange måder et år som jeg tror borgerne i Mommark vil huske for både gode og negative oplevelser.
Uden at dvæle for meget ved de negative erindringer (man lever jo bedst med et positivt livssyn) vil jeg alligevel påpege situationen omkring Mommarks omdrejningspunkt: Mommark Havn og campingplads.

Det nu afgåede politiske flertal holdt stædigt fast i en løsningsmodel, der som udgangspunkt skulle betyde færre driftsudgifter for Sønderborg kommune, men som ikke tog afsæt i de lokale ønsker og på ingen måde så på den mulighed at, med en investering i arealet kunne kommunen være med til at genoplive Mommarks ry som et attraktivt ferieområde.

Omvendt vil jeg nu pege på det positive i at flertallet i Byens Råd er skiftet, og dette flertal har udsendt mange positive signaler om interesse for vores havn og campingplads.
Jeg vil derfor straks her i januar 2010 søge at aftale et møde med den nye formand for Drift og Teknik, Peter Hansen.
Skal havn og campingplads reddes er kravet, at der kommer gang i forretningen i år. Dette krav er også et must for bevarelsen af cafeen/kiosken på havnen nu da også den mangeårige færgedrift fra Mommark til Søby er indstillet.

Bestyrelsen for Mommark Landsbylaug vil i 2010 også arbejde med følgende dagsorden:
Der bygges stadig flere sommerhuse i Mommark hvilket betyder øget fokus på såvel vandrestier som cykelstier. Vejnettet i Mommark trænger i høj grad til at blive vedligeholdt.
Beboerne på Fiskervej må leve med en øget trafiktæthed på en i forvejen smal og dårlig vedligeholdt vej.
Jeg ser frem til, at vi snarest får politikerne til at se på muligheden af en alternativ vej til sommerhusområdet for enden af Fiskervej. F. eks. en ny vej fra Sarup langs den gamle jernbane til sommerhusområdet der gerne skulle betyde mindst en halvering af trafikken på Fiskervej og samtidigt give mulighed for en cykelsti fra Fiskervej til Sarup.
Desuden er det uholdbart, at der sendes tung trafik ad Dalmose fra Sarupvej til Fiskervej.

Et kig i bakspejlet fortæller om et 2009 hvor der i Mommark var fest og farver.
Den årlige sommerfest blev godt besøgt af ca. 40 voksne og 15 børn. Festen bød på lege, konkurrencer og grillstegning af mange lækre retter.
Den 5. juli blev musikkens dag, da Royal Garden Jazz Band gæstede Mommark Havn. Jazzfesten var med til at sætte fokus på havnen og campingpladsens forfald. Det var en stor glæde at se de 700-800 glade gæster på havnen denne dag.
Fra rigtig mange lød opfordringen: ”Lad os få det dejlige Mommark igen”!

Spillelidenskaben blev udfordret i det første bankospil afholdt i Mommark.
De fremmødte spillere fik en dejlig aften hvor der blev spillet om mange rigtig gode præmier sponsoreret af butikker og virksomheder der loyalt støtter Mommark Landsbylaugs arbejde.

Kære medborgere i Mommark, jeg ser frem til et 2010 hvor jeg forventer at bestyrelsen igen kan præsentere en række arrangementer som kan være til gavn og glæde.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2009, og takke alle som har ydet en indsats ved Mommark Landsbylaugs aktiviteter i 2009. Også en stor tak til alle annoncører og sponsorer og forhåbentligt på gensyn til et fornyet samarbejde i 2010.

Med håb om, at alle får et godt og lykkebringende 2010.
De bedste nytårshilsner
Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand
Tlf. 20142463