Kategoriarkiv: Arrangementer

Havnefest Mommark Marina

Havnefest på Mommark Marina

I forbindelse med Havnefesten på Mommark Marina d. 5 august kl 18 – 20 tilbyder Mommark Landsbylaug spisebilletter til 100kr (normal pris 150kr), ved senest tilmelding lørdag d. 29 juli.

Tilmeldingen skal ske til bestyrelsesmedlem Lars Larsen, enten på tlf. 28 94 42 95 eller på lars_lodberg_larsen@hotmail.com.
Tilmeldingen er først gyldig, når betaling er modtaget. Der er mulighed for kontant betaling eller via mobilepay til samme nummer.

 Tilbuddet sker med ønske om at skabe et godt sammenhold borgere i Mommark imellem, og er derfor kun gældende for disse.

Med venlig hilsen
Mommark Landsbylaug

Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 2. marts 2015, kl. 19.30

I cafeen hos Mommark Marina.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Dagsorden

1.    Velkomst – Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
4.    Behandling af indkomne forslag
5.    Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:    

– Lis Godbersen, modtager genvalg.
– H. C. Jørgensen, modtager genvalg
– Jens Chr. Jensen, modtager ikke genvalg.

6.    Valg af suppleant
7.    Laugets fremtidige arbejde
8.    Samarbejde med grundejerforeningerne for sommerhusene
9.    Eventuelt

Afslutning med sandwich, øl/vand, kaffe/te

Tilmelding til samt forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 16. februar 2015.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Succesfuldt borgermøde i Mommark!

Referat fra Borgermøde den 5. 11.  2013 i Mommark Landsbylaug på Mommark Marina

Godt 40 borgere mødte op , så det må vi sige er en kæmpe succes.

 1. Velkomst – Per Andersen:

Per byder velkommen og takker for, at så mange er mødt op. Det er meget vigtigt at borgerne vil bakke op omkring projektet ”cykelsti fra Mommark til Tandslet”. Dette borgermøde er sat i værk for vel at mærke, at ”gøde jorden” og uden opbakning fra borgerne kan det ikke lade sig gøre.

 1. Idéen bag cykelsti

Forud for mødet har Landsbylauget arbejdet hårdt. Der har været flere møder i Landsbyforum, debatmøde i Tandslet og et møde med Helge Larsen. Til mødet med Helge Larsen, var Inger Plauborg også indbudt, men hun meldte desværre afbud.

Der bliver delt et kort ud så vi kan se hvor cykelstien skal ligge og den skal være ca. 2 km lang.

Det er et projekt der ligger 5 til 10 år ud i fremtiden, men Landsbylauget har sendt det til Kommuneplanlægningen så det indgår i planlægningen frem til 2017.

 1. Underskrifts indsamling

Landsbylauget har lavet sedler til underskriftsindsamling og de deles ud og bliver modtaget meget positivt. Dog havde Landsbylauget lavet for lidt sedler, da vi ikke havde regnet med så stor en opbakning, men det får vi hurtigt bragt i orden og alle borgere kan få sedler og kommer i gang med at indhente underskrifter.

 1. Fremtidens Mommark

Carsten Kock fra Mommark Marina fortæller lidt om deres opstart og hvordan de forestiller sig fremtiden for Mommark Marina. Carsten vil meget gerne støtte en cykelsti fra Mommark til Tandslet, da det vil fremme turismen for området. Pælesidningskonkurrencen var en succes med ca. 5000 besøgende. Arbejder på at få Tørfisk til Mommark næste år.

Caféen er åben hele året efter aftale, ellers åbner café og campingpladsen 1. april 2014.

 1. Evt.

Vi sikker i grupper og bliver bedt om at debattere vore ønsker for Mommark. Snakken går livlig.

Gruppe 1:     Farten for bilister på Mommarkvej skal sættes ned, En cykelsti fra Mommark til Tandslet, Flere skilte på vej ind i Mommark, Et mere rent Mommark (affaldsindsamling), Gadelys på Mommarkvej, En lille legeplads, Større skraldespande ved busstoppestedet (nogle mener der afleveres affald fra sommerhusene)

Gruppe 2:     De samme ting som gruppe 1, Hvem skal vedligeholde/rengøre nuværende cykelsti?, En gangsti på Fiskervej da der er for meget trafik og de kører meget hurtigt

Gruppe 3:     De samme ting som gruppe 1, En sti fra Fiskervej ned til Handelskostskolen

Gruppe 4:     De samme ting som gruppe 1, En badebro, Jazz og musik på Mommark Marina, En byfest for de lokale i samarbejde med Mommark Marina, En tættere kontakt til politikere, En vej fra Sarupvej ned til de nye sommerhuse på Fiskervej (lige numre)

Gruppe 5:     De samme ting som gruppe 1, Gadelys på Fiskervej, En Fiskekonkurrence

 

Vandretur d.24. november 2013 med indvielse af ny vandresti for enden af Fiskervej

 

Der bliver spurgt om borgerne bruger hjemmesiden? Ja de gør, men der står ikke noget. Der bliver snakket om en E-mail kæde, hvor man modtager en E-mail når der kommer nyheder. Nogle kan ikke læse formatet på hjemmesiden. Borgerne ønsker stadig omdeling af sedler med arrangementer frem for hjemmesiden, de føler sig ikke sikker på hjemmesider.

 1. Afslutning

Dejlig kaffe med lækker kage.

Sekretær

Jette L. S. Christensen

Debat omkring cykelsti fra Mommark til Tandslet

Invitation til Borgermøde

Tirsdag den 5. november 2013, kl. 19.00

I caféen hos Mommark Marina på havnen

Debat omkring cykelsti fra Mommark til Tandslet

Dagsorden

 1. Velkomst – Per Andersen
 2. Idéen  bag cykelsti
 3. Underskrifts indsamling
 4. Fremtidens Mommark
 5. Evt.
 6. Afslutning , Lauget giver en kop kaffe

Der kan købes sildebord for kr. 78,00 pr. person fra kl. 18.00 mod forudbestilling på telefon 74 40 77 00

Mød op og vis interesse for vort lille samfund i Mommark.

Hilsen Mommark Landsbylaug

Indvielse af nye vandresti fra Mommark til Sarup

Indvielse af den nye vandresti der går fra Mommark til Sarup.

Søndag den 24. november 2013, kl. 14.00 til ca. 16.00.

Vi starter ved sommerhusområdet Solskrænten (forenden af Fiskervej) og går til Sarup (evt. Sarup Hav).

Landsbylauget er vært med Gløgg, saft og æbleskiver.

Spørgsmål kan rettes til:

Formand
Per Andersen
Svennesmølle 2
6470 Sydals
E-mail: Send e-mail
Tlf.: 74407765 / 21745332

Succesfuld affaldsindsamling i Mommark

Søndag d. 21. april 2013 havde Mommark Landsbylaug inviteret til affaldsindsamling i Mommark. 28 børn og voksne, mødte friske og veloplagte frem for at være med til at gøre deres landsby pæn, ren og præsentabel.

Alle de fremmødte blev inddelt i hold, der spredte sig ud over Mommark og fik tømt grøfter, krat og ikke mindst stranden for affald. Som det kan ses ud fra nedenstående billeder, blev det til mere end et traktorlæs affald!

Efter affaldsindsamlingen blev der hygget med pølser, vand og øl.

En stor tak for indsatsen til alle de fremmødte!

Musikken i Mommark er nu tonet ud for i år, 2011

Med det ustadige sommervejr som blind makker blev årets Mere Musik i Mommark lidt af en gyser for arrangørerne.

Mange penge var sat på højkant og chancen for at give publikum en dejlig oplevelse på havnen i Mommark kunne hurtigt glippe.

Men til stor glæde holdt regnen sig på rimelig afstand lørdag, hvor der for første gang var musik om aftenen, ved Diskotek Felix, der trodsede det lidt kedelige vejr og leverede en rigtig flot kavalkade af gode hits.

Søndag havde arrangørerne et lidt bedre forhold til vejrguderne, og forventningerne til en dejlig dag med musik fra Diskotek Felix, Tim og ikke mindst Dixieland Jubilees 6 mands store jazzorkester var i top.

Diskotek Felix leverede igen et godt show. Tim gav os en time med dejlige og humørfyldte viser.

Dixieland Jubilees var finalen på Mere Musik i Mommark 2011.
Og de seks musikere kom i den grad ud over scenekanten og publikum fik 3 timers flot og svingende jazz som vi kan lide det.

Mommark Landsbylaug håber at alle havde en dejlig dag og nød programmet for årets Mere Musik i Mommark.

Mommark Landsbylaug siger også mange tak for hjælpen fra Sydals Frivillige Brandværn, som på fineste vis grillede de mange pølser som blev langet over disken.

Og rigtig mange tak til alle som har hjulpet med arrangementet og mange, mange tak til vores velvillige sponsorer. Uden jeres sponsorater var det ikke muligt at gennemføre Mere Musik i Mommark.

Igen rigtig mange tak for at I kom og festede med os år og på gensyn den 1. juli 2012 til Mere Musik i Mommark.

Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand
Tlf. 20142463

Se i øvrigt kommentar-tråden for “Mere Musik i Mommark 2011” ved at klikke >>her<< og deltag evt. i debatten – din mening tæller og er velkommen!

Mere Musik i Mommark 2011