Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 19. marts 2012, kl. 19.30

I festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Mommark i udvikling eller Hvor skal Mommark hen?

Dagsorden

  1. Velkomst – Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Ændring af vedtægter: §8 ordet revideret sløjfes. §10/11 Ordet revideret ændres til underskrevet
  6. Valg af 5 medlemmer, samt 1 suppleant til bestyrelse: Fra bestyrelsen er følgende på valg:   Hanne Henningsen , modtager genvalg, Per Andersen, modtager genvalg, Mike Milther Uppdal, modtager genvalg, Jette L.S. Christensen, modtager genvalg, 1 nyt bestyrelsesmedlem. Suppleant på valg er: 1 nyt medlem.
  7. Valg af 2 revisorer
  8. Laugets fremtidige arbejde
  9. Eventuelt

Afslutning med pålægsbrød, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 5. marts 2012.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Tilmelding senest den 12. marts 2012 til sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com eller formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 19. marts 2012, kl. 19.30

I festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Mommark i udvikling eller Hvor skal Mommark hen?

Dagsorden

1.Velkomst – Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

4.Behandling af indkomne forslag

5.Ændring af vedtægter:

§8 ordet revideret sløjfes. §10/11 Ordet revideret ændres til underskrevet

6.Valg af 5 medlemmer, samt 1 suppleant til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:Hanne Henningsen , modtager genvalg.

Per Andersen, modtager genvalg.

Mike Milther Uppdal, modtager genvalg. Jette L.S. Christensen, modtager genvalg. 1 nyt bestyrelsesmedlem.

Suppleant på valg er: 1 nyt medlem.

7.Valg af 2 revisorer

8.Laugets fremtidige arbejde

9.Eventuelt

Afslutning med pålægsbrød, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 5. marts 2012.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Tilmelding senest den 12. marts 2012 til sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com eller formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332

Share on facebook
Del på Facebook