Indkaldelse til generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 18. februar 2013, kl. 19.30

I festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Dagsorden

1. Velkomst – Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:

  • Bent Mørk, modtager ikke genvalg.
  • Lis Godbersen, modtager genvalg.
  • Jens Chr. Jensen, modtager genvalg.

6. Valg af 2 revisorer

7. Laugets fremtidige arbejde

8. Eventuelt

 

Afslutning med pålægsbrød, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 4. februar 2013.

 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

 

Share on facebook
Del på Facebook