Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug
Torsdag den 30. marts 2017, kl. 19.30
på Mommark Marina.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Dagsorden

 1.        Velkomst – Valg af dirigent
 2.        Bestyrelsens beretning
 3.        Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
 4.        Behandling af indkomne forslag
 5.        Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen
 6.        Fra bestyrelsen er følgende på valg:
         Lars Lodberg Larsen, modtager    genvalg.
         Leif Petersen modtager genvalg                                             
 7.        Nye i bestyrelsen :                                 ??????                                                                                                                    ??????

             Laugets fremtidige arbejde
6.          Eventuelt
7.          Dialog ved Politiker fra Sønderborg Kommune Anders Brandt, indlæg 
             efterfølgende mulighed for spørgsmål

Afslutning med lettere traktement, øl/vand, kaffe/te
Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Fiskervej 37, mobil nr. 21745332 eller sekretær Lars Lodberg Larsen, Fiskervej 14B, mail: lars_lodberg_larsen@hotmail.com i hænde senest den 16. marts 2017.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Share on facebook
Del på Facebook