Forslag til kommuneplan for Mommark

Beboerforslag til kommuneplan

Herunder listes Mommark-borgernes forslag til kommuneplanen i uprioriteret rækkefølge:

  • Naturlegeplads
  • Minigolfbane
  • Lys på eksisterende cykelsti
  • Flere cykelstier, specielt fra Mommark til Hørup
  • Flere natur-stier
  • Mødested/forsamlingshus til beboerne i Mommark
  • Ewers siloer udsmykkes så de falder bedre ind i billedet

Fremtiden i Mommark

Beboerne i Mommark er stærkt interesseret i, at området bliver genskabt som et naturligt mål for turister.

Mommark Havn vil naturligt være midtpunktet i udviklingen i forhold til turisme. En udvikling med en reetableret campingplads, reetablering af anlæg for lystsejlere og en god butik vil dermed også være et fristed og samlingspunkt for beboerne i Mommark.

Færgedriften Søby-Mommark er vital for området og ønskes derfor bevaret. Specielt vil den fortsatte færgedrift kunne være et aktiv for såvel campingplads som for en butik.

Det forventes også, at kommunen fremover vil være meget opmærksom på, at badestranden ved havnen bliver vedligeholdt og jævnligt bliver renset for tang og alger.

Det forventes, at trafikmængden bliver væsentligt forøget i de kommende år, primært pga. flere sommerhuse i området samt, jf. ovenstående som medfører stigende turisme, og derfor er det nødvendigt med en kommunal analyse af områdets infrastruktur og her tænkes i særdeleshed på veje, cykelstier og natur-stier.

Påbegyndelse af renovering af veje og stier forventes højt prioriteret i 2009.

Handleplan for Mommark 2009

Sønderborg kommune stopper det politiske spil omkring Mommark Havn og sætter planen om et salg af havnen i bero i 7 – 10 år.

I denne periode bliver havn, primært forholdene for lystsejlere, og campingplads genopbygget så der igen bliver interesse og respekt for området.
For at give øget søgning af lystsejlere vil det være gavnligt med mulighed for at der kan tankes på havnen.

I forbindelse med den fortsatte udstykning af grunde til sommerhuse, søger Sønderborg kommune at anlægge alternative veje og cykelstier/gangstier til sommerhusene.

Som altid er Mommark Landsbylaug meget positiv over for et fordomsfrit og konstruktivt samarbejde med Sønderborg kommune.


>> Klik her for at hente “Forslag til kommuneplan for Mommark” som en PDF-fil <<

Share on facebook
Del på Facebook