Formandsskifte i Mommark Landsbylaug

Formand Jan Kay er på et bestyrelsesmøde d. 18. august, efter eget ønske, udtrådt af bestyrelsen for Mommark Landsbylaug. Tidligere næstformand Per Andersen har overtaget formandsposten.

Det er med beklagelse at vi tager afsked med Jan Kay og den øvrige bestyrelse takker for det store arbejde og ikke mindst engagement som Jan har lagt for dagen. Han har været en af de store drivkræfter i forbindelse med igen at få gang i Mommark havn og camping.

Share on facebook
Del på Facebook