Formandens Nytårsbrev 2010

Tak for 2009 og rigtigt godt Nytår og velkommen til 2010.
Tak til alle for den store opbakning som bestyrelsen i Landsbylauget har mødt og jeg vil her opfordre til at bruge www.mommark-landsby.dk til at fremsætte ideer og forslag til gavn for udviklingen i Mommark.

2009 blev på mange måder et år som jeg tror borgerne i Mommark vil huske for både gode og negative oplevelser.
Uden at dvæle for meget ved de negative erindringer (man lever jo bedst med et positivt livssyn) vil jeg alligevel påpege situationen omkring Mommarks omdrejningspunkt: Mommark Havn og campingplads.

Det nu afgåede politiske flertal holdt stædigt fast i en løsningsmodel, der som udgangspunkt skulle betyde færre driftsudgifter for Sønderborg kommune, men som ikke tog afsæt i de lokale ønsker og på ingen måde så på den mulighed at, med en investering i arealet kunne kommunen være med til at genoplive Mommarks ry som et attraktivt ferieområde.

Omvendt vil jeg nu pege på det positive i at flertallet i Byens Råd er skiftet, og dette flertal har udsendt mange positive signaler om interesse for vores havn og campingplads.
Jeg vil derfor straks her i januar 2010 søge at aftale et møde med den nye formand for Drift og Teknik, Peter Hansen.
Skal havn og campingplads reddes er kravet, at der kommer gang i forretningen i år. Dette krav er også et must for bevarelsen af cafeen/kiosken på havnen nu da også den mangeårige færgedrift fra Mommark til Søby er indstillet.

Bestyrelsen for Mommark Landsbylaug vil i 2010 også arbejde med følgende dagsorden:
Der bygges stadig flere sommerhuse i Mommark hvilket betyder øget fokus på såvel vandrestier som cykelstier. Vejnettet i Mommark trænger i høj grad til at blive vedligeholdt.
Beboerne på Fiskervej må leve med en øget trafiktæthed på en i forvejen smal og dårlig vedligeholdt vej.
Jeg ser frem til, at vi snarest får politikerne til at se på muligheden af en alternativ vej til sommerhusområdet for enden af Fiskervej. F. eks. en ny vej fra Sarup langs den gamle jernbane til sommerhusområdet der gerne skulle betyde mindst en halvering af trafikken på Fiskervej og samtidigt give mulighed for en cykelsti fra Fiskervej til Sarup.
Desuden er det uholdbart, at der sendes tung trafik ad Dalmose fra Sarupvej til Fiskervej.

Et kig i bakspejlet fortæller om et 2009 hvor der i Mommark var fest og farver.
Den årlige sommerfest blev godt besøgt af ca. 40 voksne og 15 børn. Festen bød på lege, konkurrencer og grillstegning af mange lækre retter.
Den 5. juli blev musikkens dag, da Royal Garden Jazz Band gæstede Mommark Havn. Jazzfesten var med til at sætte fokus på havnen og campingpladsens forfald. Det var en stor glæde at se de 700-800 glade gæster på havnen denne dag.
Fra rigtig mange lød opfordringen: ”Lad os få det dejlige Mommark igen”!

Spillelidenskaben blev udfordret i det første bankospil afholdt i Mommark.
De fremmødte spillere fik en dejlig aften hvor der blev spillet om mange rigtig gode præmier sponsoreret af butikker og virksomheder der loyalt støtter Mommark Landsbylaugs arbejde.

Kære medborgere i Mommark, jeg ser frem til et 2010 hvor jeg forventer at bestyrelsen igen kan præsentere en række arrangementer som kan være til gavn og glæde.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2009, og takke alle som har ydet en indsats ved Mommark Landsbylaugs aktiviteter i 2009. Også en stor tak til alle annoncører og sponsorer og forhåbentligt på gensyn til et fornyet samarbejde i 2010.

Med håb om, at alle får et godt og lykkebringende 2010.
De bedste nytårshilsner
Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand
Tlf. 20142463

Share on facebook
Del på Facebook