Formandens Nytårsbrev 2009

Tak for 2008 og rigtigt godt Nytår og velkommen til 2009.
Når jeg ser 2008 i bakspejlet vil jeg vurdere, at etableringen af et landsbylaug i Mommark og de af lauget gennemførte arrangementer samt lanceringen af www.mommark-landsby.dk har været til gavn og glæde for borgerne i Mommark.
Derfor, kære medborgere, ser jeg frem til et 2009 hvor jeg forventer at bestyrelsen kan præsenteres en række arrangementer som kan være medvirkende til Mommarks videre udvikling indenfor såvel kultur, turisme, trafikale forhold som projekter der kan være til glæde for beboerne i Mommark.

Som det har været omtalt i dagspressen, har Sønderborg kommune ikke været i stand til, at sælge Mommark Havn.
Årsagen er finanskrisen, siger kommunen!

Måske er årsagen den, at der ikke er basis for et storstilet feriebyprojekt her i Mommark, og at kommunen som ansvarlig ejer af havnen i stedet skulle satses på igen at gøre havnen, campingpladsen og butikken/cafeen til attraktive tilbud.
Ikke kun til gavn for os borgere i Mommark men også til gavn for de mange turister/gæster som primært vil nyde den skønne natur her i Mommark samt aktiviteterne der naturligt hører til i en hyggelig havn, her tænker jeg specielt på havnens fiskere, og de mange borgere som gerne vil have en båd liggende i havnen samt de mange turister der kommer sejlende hertil.
Og så naturligvis et hyggeligt sted hvor der ikke blot kan nydes en pilsner eller en sodavand og en is når det gode vejr giver denne lyst, men hvor der også kan være plads til afslapning og nyde livet.

Allerede her først i januar vil laugets bestyrelse derfor tage en dialog med Sønderborg kommune med henblik på at skabe liv på havnen og de andre aktiviteter i sammenhæng hermed.
Det forventes, at byrådet i Sønderborg kommune vil være åben for et samarbejde der kan sikre at Havnen i Mommark ikke forbliver en skamplet, men tværtimod allerede fra det tidlige forår 2009 kan blive et aktiv for borgerne i Mommark og derfor også for Sønderborg kommune som helhed.

Alle borgere i Mommark har i december 2008 modtaget en indbydelse til Udviklingsmøde den 15. januar 2009, kl. 19.00. Mødet afholdes på Mommark Handelskostskole og jeg ser frem til et meget stort fremmøde så alle interesser og tanker kan blive behandlet.
Som nævnt i indbydelsen ser bestyrelsen meget gerne at I tilmelder jer på telefon 20142463 eller på vores hjemmeside https://www.mommark-landsby.dk/2008/12/fremtiden-i-mommark, dette er dog ikke en betingelse.

Det er meget vigtigt for bestyrelsen i Mommark Landsbylaug at der arbejdes med 2-vejs kommunikation. Det er derfor mit ønske at enhver som har ideer, interesser eller projekter og som ønsker at bruge landsbylauget som sparringspartner, tager kontakt til enten undertegnede eller en af de øvrige medlemmer i bestyrelsen. (Se bestyrelsens medlemmer her: https://www.mommark-landsby.dk/bestyrelse )

Jeg vil gerne takke bestyrelsen og alle som har støttet op om Mommark Landsbylaugs aktiviteter i 2008 samt tak til alle annoncører og sponsorer.

Med håb om, at alle får et godt og lykkebringende 2009.
De bedste nytårshilsner
Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand

Del på facebook
Del på Facebook