E-mail til Bendt Olesen vedr. Mommark Havn

Kære Bendt Olesen

Jeg reagerer på en artikel fra DR Syd(se nedenstående).

Bestyrelsen i Mommark Landsbylaug har helt klart den opfattelse, at såfremt du ikke lykkedes med et salg af Mommark Havn og campingplads inden sommerferien 2009, har du givet håndslag på, at så var vi (landsbylauget) automatisk med ved bordet i de videre forhandlinger/løsningsmodeller.

Det har du faktisk givet tilsagn på i forbindelse med vort møde i Mommark marts 2009!!!

Jeg ønsker derfor meget snart en tilbagemelding på den indsatte artikel.

Den løsning, der i artiklen lægges op til, er bestemt den dårligst tænkelige model for såvel Mommark som Lis Godbersen der i dag driver kiosken.

Der er, set med bestyrelsen for Mommark Landsbylaugs øjne, kun en acceptabel løsning for området og det er, som vi hele tiden har fastholdt, en re-etablering af såvel havn som campingplads og dette med kommunen som ejer og en udlejning til en person/selskab som straks genåbner aktiviteterne.

Kommentaren om, at der skal vedligeholdes græs og hække er i dag varetaget af kommunen og er altså ikke en nyskabelse/fordel/forbedring. Denne vedligeholdelse kan da realistisk set ikke være med til at skabe underskud i kommunekassen, og kan derfor heller ikke være et brugbart argument for at udleje arealet til en lejer som blot skal yde det samme og ikke engang vil blive forpligtet til straks at aktivere mulighederne, men blot skal vente på bedre tider!!

Et sovescenarie og et aldeles visionsløst kompromis!!

Må jeg derfor venligst bede dig give en kommentar/opringning snarest.

Med venlig hilsen

Mommark Landsbylaug

Jan Kay

Formand

Tlf. 20142463

Denne mail er sendt til såvel bestyrelsen for Mommark Landsbylaug som JydskeVeskysten og vil ligeledes blive offentliggjort på www.mommark-landsby.dk

Skrevet af: Ellen Bollerup, Danmarks Radio

Mommark Havn skal lejes ud

24. jul. 2009 07.28 Sønderborg

Trods meget omtale mislykkedes det at sælge Mommark Havn på Sydals.

I stedet vil kommunen nu forsøge at leje havnearealet ud.

– Vi har kontakt til et selskab, der vil gå ind og leje havnearealet nu, og når så krisen letter vil selskabet forhåbentlig sætte gang i et ferieprojekt på havnen, siger formand for stategi- og planudvalget i Sønderborg kommune, Bendt Olesen til dr.dk/syd.

Havn skal ikke blive sølle
I lejeaftalen, som endnu ikke er underskrevet, er der betingelser om, at selskabet skal slå græs og hæk, så det hele ikke står og ser sølle ud.

Der vil også blive mulighed for at holde gang i kiosken på havnen og plads til lystsejlere.

– Nu må vi have afklaret, om de vil eller ikke vil investere. Hvis de ikke vil, så er det en ny situation og så må vi se, hvad der så skal ske med havnen, hvis den skal blive i kommunalt regi, siger Bendt Olesen.

Share on facebook
Del på Facebook