Forfatterarkiv: tm210

Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug
Torsdag den 30. marts 2017, kl. 19.30
på Mommark Marina.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Dagsorden

 1.        Velkomst – Valg af dirigent
 2.        Bestyrelsens beretning
 3.        Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
 4.        Behandling af indkomne forslag
 5.        Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen
 6.        Fra bestyrelsen er følgende på valg:
         Lars Lodberg Larsen, modtager    genvalg.
         Leif Petersen modtager genvalg                                             
 7.        Nye i bestyrelsen :                                 ??????                                                                                                                    ??????

             Laugets fremtidige arbejde
6.          Eventuelt
7.          Dialog ved Politiker fra Sønderborg Kommune Anders Brandt, indlæg 
             efterfølgende mulighed for spørgsmål

Afslutning med lettere traktement, øl/vand, kaffe/te
Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Fiskervej 37, mobil nr. 21745332 eller sekretær Lars Lodberg Larsen, Fiskervej 14B, mail: lars_lodberg_larsen@hotmail.com i hænde senest den 16. marts 2017.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Travetur i Mommark søndag den 18. december 2016 kl. 13.00

Borgere i Mommark indbydes til en frisk travetur søndag den 18. december 2016.

Vi mødes hos Lars Fiskervej 14 B kl. 13.00 

 Program: Turen går langs den planlagte nye turistrute og formand Per fortæller om planerne.

Efter traveturen samles vi hos Lars  og hygger os med gløgg og æbleskiver samt en øl eller sodavand.

 Af hensyn til det afsluttende traktement, bedes tilmelding ske til Per Andersen på tlf. 21745332.

 Bestyrelsen ser frem til, at rigtig mange møder op.

Indvielse af cykelstien Mommark-Tandslet

Kl. 14.30 Arrangementet starter ved Sydals Hallen og cyklister opfordres til, at pynte deres cykler på smukkeste vis.

Frode Sørensen, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg kommune holder tale.

Kl. 15.00 Frode Sørensen klipper snoren. Vi cykler mod Mommark.

Kl. 15.30 STOP ved Fiskervej. Sønderborg Garden tager imod os.

Kl. 15.45 Sønderborg Garden fører os til Mommark Handelskostskole.

Kl. 16.00 Ringrider pølser m.m og underholdning.

Kl. 16.45 Vi cykler til Tandslet markedsplads ved købmanden.

Der er Markedsfest i Tandslet fra kl. 14.00 – 21.00

Kl. 17.30 Kåring af den bedst udklædte cyklist og bedst pyntede cykel.

Flotte præmier.

Nyt vedr. kloakering i Mommark

Foranlediget af brev fra Sønderborg Kommune skriver Palle Heinrich, d. 3/5-16,  nedenstående til Silvia Jovanovic, miljøsagsbehandler hos Sønderborg Kommune. (Se også kommunens svar nederst).

” Dejlige meddelelser i sender ud. Jeg må da et eller andet sted have misset et brev, mellem det hvor man meddelte at nu var jeres del af kloakeringen færdig, og det vedhæftede. Hvilke dato er der nu sat som seneste tilslutningsfrist i forhold til oprindeligt udmeldt, og med hvilken lovhjemmel begrundes denne ændring

Vh. Palle Heinrich “

Kommunens svar

” Hej Palle Tak for din mail. Jeg beklager forvirringen, men årsagen til at kommunen starter påbudssagerne op tidligere, er den nye bekendtgørelse om afdragsordning og minimumsfrist jf. Bekendtgørelse nr. 108 af 29/01/2015 Vi er nødt til at oplyse om muligheden i et varsel om påbud, sådan at grundejere, som har det økonomisk svært kan søge. Selve påbudsfristen har jeg desværre ikke oplyst om i brevet, hvilket er forkert. Kommunen giver jer 12 + 3 måneder, som vi normalt giver efter et år. Dvs. jeres frist for tilslutning være engang til marts 2017. Jeg håber det giver mening ellers er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune Vand & Natur

Silvia Jovanovic

Miljøsagsbehandler

Referat Generalforsamling Mommark Landsbylaug 31/3-2016

Velkomst
Palle Heinrich valgt til ordstyrer
Formandens beretning
April – Hold Naturen Ren-dag og 20-25 personer var mødt op til en god dag.
August – anlæggelse af cykelsti fra Sarupvej til Tandslet. Indvielse d. 27 maj 2016
24 September – Borgermøde for ny udviklingsplan. Ca. 40 deltagere.
4-8 November – 2 deltagere fra landsbylauget på landsbyhøjskole på Gråsten Landbrugsskole. Deltagerne fik en masse gode ideer og inspiration til laugets videre arbejde.
Herunder et borde og bænke-projekt
12 November – Besøg fra kommunen af Thomas Japp og Jens Chr. Mikkelsen i forbindelse med projekt natursti langs Fiskervej
Fremlæggelse af årsrapport
Godkendt uden nævneværdige anmærkninger
Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
Fra bestyrelsen er følgende på valg
Per Andersen og Jette Christensen – begge genvalgt!
Suppleant
Søren Rasmussen valgt.
Revisorer
HC og Palle Heinrich valgt
Laugets fremtidige arbejde
Borde og bænke-projekt
Natursti lang Fiskervej
Hold Naturen Ren-dag d. 10/4-16 kl. 10.00 ved Handels Højskolen
Afholde traveture/vandreture
Afholde sociale sammenkomster
Som eksempel nævnes ”Bier Um Vier” i Smøl
Yde bidrag til et bord for Mommarks borgere ved fest på havnen.
Eventuelt
Afholdelse af et loppemarked med formål at skabe aktivitet i området, samt skabe en indtægt til Landsbylauget
Ønske om kontakt til kommunen omkring reparationer af vejkanter på Fiskervej og generelt tilstanden af Dalmose.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Torsdag d. 31 marts 2016 kl. 19.30 på Mommark Marina

Dagsorden
• Velkomst – Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning v. Per Andersen, Formand
• Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse v. Hanne Henningsen
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
• Fra bestyrelsen er følgende på valg
• Jette L. S. Christensen – modtager genvalg
• Per K. Andersen – modtager genvalg
• Valg af 1 suppleant
• Valg af 2 revisorer
• Laugets fremtidige arbejde
• Eventuelt

Afslutning med et lille traktement

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal senest d. 17 marts 2016 være i hænde hos:
• Formand Per Andersen, Fiskervej 37, tlf. 21745332
• Sekretær Lars L. Larsen, Fiskervej 14b, mail lars_lodberg_larsen@hotmail.com

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område.

Vejspærringer i Mommark

Dalmose, Svennemøllevej og Fiskervej i Mommark spærres for gennemkørsel

Pga. ledningsarbejde i Mommark på Sydals bliver følgende veje spærret:

 • Dalmose: 4. maj – 15. maj
 • Svennesmøllevej: 11. maj – 22. maj
 • Fiskervej: 18. maj – 19. juni
 • Se kort her: vejspaerring_sydals_30_4

Masser af skidt – og højt humør..!

DSCN6679 (1)-2 DSCN6685 (1)-2 DSCN6693 (1)-2 DSCN6700 (1)-2Søndag formiddag klokken 10.00 den 19. april 2015 stillede en håndfuld borgere, såvel fastboende som sommerhusbeboere, sig op i køen for at iføre sig gule veste, et rundstykke og en kop kaffe, inden årets store “forårsrengøring af Mommark” kunne tage sin begyndelse. 

Det var “Gør Danmark Rent” dag, og traditionen tro var rengøring af Mommark-området ingen undtagelse. Både voksne og børn tog flittigt del i bestræbelserne, der hen over middag resulterede et gevaldigt læs ragelse og snask, indsamlet af flittige hænder og til sidst læsset tungt på formandens traktor- og vogn, inden der var tid til en lille afslutning på Mommark Marina med traktement af sandwich, sodavand og øl som tak for indsatsen.

Mommark blev rigtig rent… men da der til arrangementet i år var næsten rigeligt med mad, ville det være hyggeligt, om endnu flere kom og tog del i “forårsrengøringen” til næste år!