Forfatterarkiv: tm210

Mommark “Hold naturen ren” 22. april kl. 09.30

Søndag den 22. april gør Mommark rent.
Alle mødes ved Mommark Marina kl. 09.30

Landsbyer mødes til forårsoprydning.

Det nyttige og hyggelige kombineres, når borgerne i en række landsbyer i den kommende tid mødes iført arbejdshandsker og plastsække for at rydde op langs vejene.

Vej&Park leverer affaldssække, får dem hentet igen og sponserer pølser og sodavand.

Mommark samles om affaldsindsamling den 22. april.

Den årlige forårsrengøring, hvor danskerne samles over alt for at indsamle affald, blev startet i 2006 af Danmarks Naturfredningsforening, som i første omgang appellerede til børn og deres lærere og pædagoger. Efterhånden har begivenheden bredt sig til landsbylaug, gader, familier og grundejerforeninger, som i stort tal samles for at rydde grøfter og skovkanter for affald, inden det skjules af græs og løv på træerne.

I Sønderborg Kommune får de landsbylaug, der deltager, mulighed for at få sække leveret og hentet af Vej&Park, mens Sønderborg Forsyning sponserer pølser og sodavand.

Referat Generalforsamling den 22. marts 2018

Mommark Landsbylaug afholdt jf. vedtægterne ordinær generalforsamling den 22. marts 2018.
Generalforsamlingen blev afviklet i cafeen hos Mommark Marina.

Med bestyrelsen var der 22 fremmødte.
Formand Per Andersen bød velkommen og takkede for fremmødet.
Forsamlingen valgte Jan Kay som dirigent, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. Laugets vedtægter.

Også i april 2017 blev der gennemført “Hold Naturen Ren” arrangement.
20-25 personer deltog i arrangementet.
Der blev afholdt en udflugt til Broballe og Mjels Sø. Deltagerne blev sejlet dertil af Palle og Lars stod for grillen.

I maj 2017 indgik laugene Kegnæs, Skovby, Lysabild og Tandslet et formaliseret samarbejde om etablering af en cykelsti samt udarbejdelse af turistinformation. 

Pia Kay redegjorde for regnskabet 1. januar 2017 til 31. december 2017.
Forsamlingen blev orienteret om, at året havde givet et lille overskud.
Generalforsamlingen accepterede regnskabet.

Næste punkt var indkomne forslag. Der var ingen.

Valg til bestyrelsen.
Der skulle vælges 2 repræsentanter til bestyrelsen og jf. vedtægterne var 2 medlemmer af den siddende bestyrelse på valg.
Formand Per Andersen (modtager genvalg) og sekretær Jette Christensen (Ønsker ikke genvalg).
Fra forsamlingen ønskede Carsten Kock og Eskild Asmussen at stille op til bestyrelsen.

Der skulle dermed være afstemning og det blev en skriftlig afstemning.
Stemmeudvalget bestod af Jan Fritz og Pia Kay.

Stemmerne fordelte sig således:
Per Andersen 8 stemmer
Carsten Kock 15 stemmer
Eskild Asmussen 16 stemmer.
1 stemme var ugyldig.

Per Andersen blev dermed ikke genvalgt.
Per Andersen var den sidste af den oprindelige bestyrelse som startede Mommark Landsbylaug for 10 år siden, april 2008.

Mathias blev valgt som suppleant og Jan Fritz som revisor.

Næste punkt var Laugets fremtidige arbejde.
Per Andersen fortalte at der var fokus på “Mommark til fods”.

Bestyrelsen konstituerede sig med Carsten  Kock som formand, Palle Heinrich som næstformand, kasserer Pia Kay, Eskild Asmussen som sekretær.
(Se oplysning om hele bestyrelsen under fanen “Om Lauget”).

 Den nye formand Carsten Kock håber at udvalget som tager sig af “Mommark til fods” vil fortsætte deres arbejde.
Udvalget består af Per, Leif, Kedde og Bent.

Der var ingen drøftelse under eventuelt.

Per overrakte Jette en buket blomster og udtrykte tak for Jettes indsats igennem 10 år.

Per Andersen blev også takket for sin indsats de 10 år han var i bestyrelsen, heraf de fleste som formand.

Julehilsen fra Mommark Landsbylaug

JulemandenTrods den manglende sne, som ofte præger denne årstid, er det ganske vist:
Julen står for døren.
Bestyrelsen for Mommark Landsbylaug ønsker alle borgerne i Lauget en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
Og tak for samarbejdet i 2017.

 Det nye år, 2018, venter med spændende opgaver og udfordringer, som bestyrelsen, sammen med borgerne glæder sig til at tage op.

De bedste jule- og nytårshilsner.
På bestyrelsens vegne
Formand Per Andersen

 

 

Mommark Marina vinder pris

Marinaen i Mommark har fået årets JCI erhvervspris i Sønderborg.
JCI er en medlemsbaseret non-profit netværksorganisation med mere end 200.000 medlemmer over hele verden.

Juryens begrundelse lød:
Mommark Marina har udvist rummelighed, bæredygtighed og ikke mindst fightervilje.
Med en stor portion hårdt arbejde og engagement har virksomheden trods tidens hårde odds og i nogen grad branchens modvind vist sit værd.

Juryen lagde især vægt på virksomhedens utraditionelle tankegang  og lokale fokus.

Borgmester Erik Lauritzen gjorde opmærksom på, at JCI prisen især lægger vægt på at bygge bro mellem forskellige aktører i Sønderborg.

Tillykke med prisen som forhåbentlig yderligere vil styrke det lokale sammenhold i Mommark.

Havnefest Mommark Marina

Havnefest på Mommark Marina

I forbindelse med Havnefesten på Mommark Marina d. 5 august kl 18 – 20 tilbyder Mommark Landsbylaug spisebilletter til 100kr (normal pris 150kr), ved senest tilmelding lørdag d. 29 juli.

Tilmeldingen skal ske til bestyrelsesmedlem Lars Larsen, enten på tlf. 28 94 42 95 eller på lars_lodberg_larsen@hotmail.com.
Tilmeldingen er først gyldig, når betaling er modtaget. Der er mulighed for kontant betaling eller via mobilepay til samme nummer.

 Tilbuddet sker med ønske om at skabe et godt sammenhold borgere i Mommark imellem, og er derfor kun gældende for disse.

Med venlig hilsen
Mommark Landsbylaug

Udflugt til Mjels Vig

Besøg ved det nye naturområde ved Mjels Vig

Søndag d. 11/6 inviterer Mommark Landsbylaug til hyggelig frokost grill-kom-sammen og Mjels Landsbylaug er senere vært med eftermiddagskaffe.

  • Vi mødes ved Mjels Pumpehus kl. 12.00
  • Mommark Landsbylaug tilbyder sejltur til de første 12 tilmeldte, der har interesse i dette, med afgang fra Sønderborg havn kl. 10.00
  • Efter grill-frokosten vil vi tage en guidet gå-tur rundt i området, indtil der bliver serveret eftermiddagskaffe.
  • Efter eftermiddagskaffen er der mulighed for en sejltur retur, for op til 12 personer.

 Tilmelding til formand Per Andersen på tlf. 21745332 senest fredag d. 9/6. Tilmelding koster 50kr til forplejning.

Søndag den 23. april 2017 kl. 09.30 Mommark Marina

Søndag den 23. april gør Mommark rent. Alle mødes ved Mommark Marina kl. 09.30

Landsbyer mødes til forårsoprydning.

Det nyttige og hyggelige kombineres, når borgerne i en række landsbyer i den kommende tid mødes iført arbejdshandsker og plastsække for at rydde op langs vejene.

Vej&Park leverer affaldssække, får dem hentet igen og sponserer pølser og sodavand.

Mommark samles om affaldsindsamling den 23. april.

Den årlige forårsrengøring, hvor danskerne samles over alt for at indsamle affald, blev startet i 2006 af Danmarks Naturfredningsforening, som i første omgang appellerede til børn og deres lærere og pædagoger. Efterhånden har begivenheden bredt sig til landsbylaug, gader, familier og grundejerforeninger, som i stort tal samles for at rydde grøfter og skovkanter for affald, inden det skjules af græs og løv på træerne.

I Sønderborg Kommune får de landsbylaug, der deltager, mulighed for at få sække leveret og hentet af Vej&Park, mens Sønderborg Forsyning sponserer pølser og sodavand.

FAKTA

  • Sidste år blev der i alt i hele landet samlet 182 tons affald ved forårsrengøringen
  • Blandt affaldet var ikke færre end 139.000 dåser!
  • 153.000 borgere deltog – heraf 123.000 børn fra skoler og institutioner.