Forfatterarkiv: Carsten

Affaldsindsamling 2019

 

Så er der igen tid til affaldsindsamling.

Søndag den 31. marts 2019 klokken 9:30.

I år ligger vi det på dagen for den store affaldsindsamling i hele landet. Det vil sige at der er mange landsbylaug , foreninger og private der er i gang samme dag.

Vi mødes på Mommark Marina til en kop kaffe, og hvor vi deler op i hold.

Vi slutter lige over middag, hvor Sønderborg forsyning er vært ved drikkevarer og bespisning.

Vi håber på mindst lige så stor tilslutning som sidste år, og ikke mindst på dejligt vejr.

Husk de gule veste fra 2018, såfremt i har nogle liggende.

Vel mødt..!

Bestyrelsen..

Status på “Mommark til fods”

Som det nok er kommet de fleste for øre, er det lykkedes sti-udvalget og bestyrelsen at opnå en del besparelser på stisystemet, således at der samtidig indenfor de økonomiske rammer kan etableres belysning på den del af strækningen, hvor dette findes relevant, og er ønsket.

For at få de sidste tråde til at nå sammen, har vi behov for at der findes en løsning på afholdelse af udgifter mht. driften og forbruget. Vi er i løbende kontakt med kommunen, hvor vi afventer et endeligt ja eller nej.

Forbruget på belysningen vil kun være ca. 4-5 tusinde kroner pr. år, og den løbende vedligeholdelse af lamper mv. kender vi jo af gode grunde ikke.

Vi vil rigtig gerne at vi kan etablere den samlede løsning med sti og lys, og hvis der ikke opnås dækning via kommunen, har vi kun tilbage at finde en løsning på brugerbetaling fra landsby laug og grundejerforeninger mm. , eller helt at droppe belysningen på ruten. Det synes vi ville være ærgerligt.

Vi tager naturligvis ingen beslutninger før alle parter er spurgt. Bestyrelsen står gerne til rådighed for evt. spørgsmål