Spring til indhold

Borgermøde vedr. lokalplan sommerhusområde Fiskerløkken

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
13/12/2021
17:00 - 18:00

Kategorier
Ingen Kategorier


I inviteres hermed til borgermøde vedrørende udarbejdelsen af lokalplan for sommerhusområdet ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild.

I denne forbindelse vil Sønderborg Kommune gøre status på sagens hidtidige forløb, gennemgå den nye lokalplan og tidsplan for denne, samt den videre proces.

Der vil i forbindelse med mødet være mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til den kommende lokalplans indhold.

For at sikre, at flest mulige har mulighed for at deltage i mødet, vil det være muligt at deltage både fysisk og digitalt, via platformen Microsoft Teams.

Informationsmødet afholdes mandag d. 13. december på Mommark Kompetencecenter fra kl. 17.00-18.30.

Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde antal deltagere senest mandag d. 22. november.

Tilmeldingen foregår via dette link: https://sonderborg.dk/event/borgermoede-vedr-lokalplan-for-sommerhusomraade/

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
Teknik & Miljø – By & Landskab

Jonas Nørgaard Klügel
Strategisk planlægger
M: 27 90 69 93
joke@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Skriv et svar